20:55:08

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שני
ט"ו שבט התשפ"ב
(17/01/2022)

מנייני שבת ויו״ט

  • ראשון

  • שני

  • שלישי

  • רביעי

  • חמישי