13:25:38

קהילת דרך ארץ

מניין נוסח אשכנז. דרשות ושיעורים באנגלית.

בס״ד
יום חמישי
י"ט תמוז התשפ"ד
(25/07/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית(שישי)

  08:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה + קבלת שבת

  17:55
 • שחרית - שבת - תפילת ילדים 10:00, קידוש 10:15

  08:15
 • מנחה - שבת

  19:15
 • ערבית מוצ״ש

  20:21
 • ברוכים הבאים

  מניין בשם קהילת דרך ארץ בבית הספר בזית 6, חריש .
  נוסח אשכנז. דרשות ושיעורים באנגלית.
  Nusach Ashkenaz minyan in Harish at the school on Zayit 6. Drashot and shiurim in English

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:37
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:04
 • הנץ החמה5:49
 • סזק"ש (מ"א)8:42
 • סזק"ש (גר"א)9:18
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
 • חצות12:46
 • מנחה גדולה13:21
 • מנחה קטנה16:49
 • פלג המנחה18:16
 • שקיעה19:44
 • צאת הכוכבים20:05
 • צאת הכוכבים ר״ת20:56

זמני שבת ויו״ט

פנחס

 • הדלקת נרות19:13
 • צאת שבת / חג20:21
 • צאת שבת / חג ר״ת20:55
 • דף יומיבבא בתרא ל'
 • ירושלמיפסחים ס"ח
 • רמב״ם יומיביאת מקדש ב'
 • משנה יומיתח"ג קמ"ח.