22:16:44

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום חמישי
ח' שבט התשפ"א
(21/01/2021)