10:06:49

 זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום חמישי
כ"ב אייר התשפ"ד
(30/05/2024)

סליחות

  • שישי

  • סליחות א' - הנץ - כ50 דק' לפני שחרית הנץאהבת חיים

  • 05:10
  • סליחות ב' - כ50 דק' לפני שחרית של 06:15 יתקיים בפרגולה קדמיתאהבת חיים

    05:15
  • סליחות ג' - כ50 דק' לפני שחרית של 07:30 יתקיים בפרגולה קדמיתאהבת חיים

    06:30