00:15:42

אהבת חיים

בית כנסת בית מדרש

בס״ד
יום שני
ז' אייר התשפ"א
(19/04/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - נץ

  05:45
 • שחרית - הודו

  06:40
 • שחרית - הודו

  07:30
 • שחרית - הודו

  08:45
 • מנחה - מנחה גדולה

  13:10
 • ערבית

  19:30
 • ערבית

  21:15

זמני תפילות - שבת ויו״ט

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:54
  • הנץ החמה06:06
  • סזק"ש (מ"א)08:46
  • סזק"ש (גר"א)09:22
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
  • חצות12:38
  • מנחה גדולה13:11
  • מנחה קטנה16:28
  • פלג המנחה17:49
  • שקיעה19:14
  • צאת הכוכבים19:33

  זמני שבת ויו״ט

  אחרי מות קדושים

  • הדלקת נרות18:46
  • צאת שבת / חג19:54
  • דף יומייומא ח'
  • ירושלמיכתובות ל"ג
  • רמב״ם יומימאכלות אסורות ג'
  • משנה יומיתח"ו י"ד: