23:32:16

אהבת חיים

בית כנסת בית מדרש

בס״ד
יום חמישי
ח' שבט התשפ"א
(21/01/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - נץ

  06:20
 • שחרית - הודו

  06:40
 • שחרית - הודו

  07:30
 • שחרית - הודו

  08:45
 • מנחה - מנחה גדולה

  12:20
 • ערבית

  17:20
 • ערבית

  21:15

זמני תפילות - שבת ויו״ט

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:28
  • הנץ החמה06:40
  • סזק"ש (מ"א)08:39
  • סזק"ש (גר"א)09:15
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:43
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:07
  • חצות11:51
  • מנחה גדולה12:21
  • מנחה קטנה14:52
  • פלג המנחה15:57
  • שקיעה17:04
  • צאת הכוכבים17:22

  זמני שבת ויו״ט

  בא

  • הדלקת נרות16:35
  • צאת שבת / חג17:43
  • דף יומיפסחים ס"א
  • ירושלמייבמות ל'
  • רמב״ם יומיקידוש החודש י"ח
  • משנה יומיתח"ה קכ"ב: