01:56:20

אהבת חיים

בית כנסת בית מדרש

בס״ד
יום רביעי
ט' כסלו התשפ"א
(25/11/2020)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - נץ

  05:55
 • שחרית - הודו

  06:40
 • שחרית - הודו

  07:30
 • שחרית - הודו

  08:45
 • מנחה - מנחה גדולה

  11:55
 • ערבית

  16:50
 • ערבית

  21:15

זמני תפילות - שבת ויו״ט

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:06
  • הנץ החמה06:18
  • סזק"ש (מ"א)08:16
  • סזק"ש (גר"א)08:52
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:20
  • ס"ז תפילה (גר"א) 09:44
  • חצות11:26
  • מנחה גדולה11:56
  • מנחה קטנה14:26
  • פלג המנחה15:30
  • שקיעה16:36
  • צאת הכוכבים16:54

  זמני שבת ויו״ט

  ויצא

  • הדלקת נרות16:06
  • צאת שבת / חג17:13
  • דף יומיפסחים ד'
  • ירושלמיחגיגה י"ד
  • רמב״ם יומיעירובין א'
  • משנה יומיתח"ה צ"ד.