18:58:31

אהבת חיים

בית כנסת בית מדרש

בס״ד
יום שני
א' חשון התשפ"א
(19/10/2020)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - נץ

  06:25
 • שחרית - הודו

  07:30
 • מנחה - מנחה גדולה

  12:50
 • מנחה - פלג

  16:50
 • ערבית

  18:20
 • ערבית

  21:15

זמני תפילות - שבת ויו״ט

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:35
  • הנץ החמה06:47
  • סזק"ש (מ"א)08:59
  • סזק"ש (גר"א)09:35
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:08
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:32
  • חצות12:24
  • מנחה גדולה12:54
  • מנחה קטנה15:41
  • פלג המנחה16:52
  • שקיעה18:03
  • צאת הכוכבים18:21

  זמני שבת ויו״ט

  נח

  • הדלקת נרות17:29
  • צאת שבת / חג18:33
  • דף יומיעירובין ע"א
  • ירושלמימגילה י"א
  • רמב״ם יומימילה א'
  • משנה יומיתח"ה ע"ה: