08:58:57

אהבת חיים

בית כנסת בית מדרש

בס״ד
יום שני
ט"ו אייר התשפ"ב
(16/05/2022)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - נץ

  05:20
 • שחרית - הודו

  06:40
 • שחרית - הודו

  07:30
 • שחרית - הודו

  08:45
 • מנחה - מנחה גדולה

  13:10
 • ערבית

  19:50
 • ערבית

  21:15

זמני תפילות - שבת ויו״ט

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:29
  • זמן הנחת טלית ותפילין04:56
  • הנץ החמה05:41
  • סזק"ש (מ"א)08:32
  • סזק"ש (גר"א)09:08
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:53
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
  • חצות12:36
  • מנחה גדולה13:10
  • מנחה קטנה16:38
  • פלג המנחה18:04
  • שקיעה19:33
  • צאת הכוכבים19:54
  • צאת הכוכבים ר״ת20:45

  זמני שבת ויו״ט

  בחוקותי

  • הדלקת נרות19:06
  • צאת שבת / חג20:16
  • צאת שבת / חג ר״ת20:48
  • דף יומייבמות ע'
  • ירושלמיבבא בתרא ל"ד
  • רמב״ם יומיטומאת אוכלין ז'
  • משנה יומיתח"א נ':