10:16:50

אהבת חיים

בית כנסת בית מדרש

בס״ד
יום חמישי
כ"ב אייר התשפ"ד
(30/05/2024)

זמני תפילות - חול

 • סליחות א' - הנץ - כ50 דק' לפני שחרית הנץ

  03:55
 • שחרית א' - הנץ - קורבנות

  04:50
 • סליחות ב' - כ50 דק' לפני שחרית של 06:15 יתקיים בפרגולה קדמית

  05:15
 • שחרית ב' - הודו - יתקיים בעזרת הנשים

  06:15
 • סליחות ג' - כ50 דק' לפני שחרית של 07:30 יתקיים בפרגולה קדמית

  06:30
 • שחרית ג' - הודו

  07:30
 • שחרית ד' - הודו - יתקיים בפרגולה אחורית

  08:45
 • שחרית ה' - הודו - יתקיים בעזרת הנשים

  09:15
 • שחרית ו' - הודו - יתקיים ברחבה אחורית

  09:35
 • שחרית ז' - הודו - יתקיים בעזרת הנשים

  10:00
 • מנחה גדולה - אשרי 13:20

  13:15
 • מנחה + ערבית פלג

  18:10
 • מנחה ג' - מנחה עם אברכי הכולל

  18:00
 • מנחה קטנה - 25 דק' לפני שקיעה

  19:15
 • ערבית - עם צאת הכוכבים

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה פלג + ערבית ערב שבת - קבלת שבת מיד לאחר מנחה

  18:00
 • מנחה ערב שבת - כ5 דקות אחרי הדלקת נרות

  19:10
 • שיר השירים + קבלת שבת וערבית - כ25 דקות אחרי מנחה של ערב שבת

  19:45
 • שחרית הנץ - כ40 דקות לפני זמן הנץ

  04:50
 • שחרית - 08:00 בדיוק הודו

  07:45
 • מנחה גדולה

  13:15
 • שיעור בתנ״ך - רמי אלבז - ספר ישעיה

  16:00
 • הלכות שבת - הרב שלמה קדוש

  16:45
 • מנחה קטנה

  17:30
 • תהילים לילדים - ר' משה כהן אליהו

  18:00
 • ערבית מוקדמת - צאת השבת - כ15 דקות לפני צאת השבת

  20:10
 • ערבית צאת שבת - 10 דקות לפני כן מזמורים

  20:25
 • מנחה + ערבית פלג - קבלת שבת מיד לאחר מנחה

  18:05

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר4:21
  • זמן הנחת טלית ותפילין4:48
  • הנץ החמה5:33
  • סזק"ש (מ"א)8:29
  • סזק"ש (גר"א)9:05
  • ס"ז תפילה (מ"א)9:52
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:16
  • חצות12:37
  • מנחה גדולה13:12
  • מנחה קטנה16:44
  • פלג המנחה18:12
  • שקיעה19:43
  • צאת הכוכבים20:04
  • צאת הכוכבים ר״ת20:55

  זמני שבת ויו״ט

  בחוקותי

  • הדלקת נרות19:13
  • צאת שבת / חג20:24
  • צאת שבת / חג ר״ת20:56
  • דף יומיבבא מציעא צ"ב
  • ירושלמיפסחים י"ב
  • רמב״ם יומימעשרות י"ד
  • משנה יומיתח"ג ק"כ.