23:58:24

אהבת חיים

בית כנסת בית מדרש

בס״ד
יום ראשון
כ"ג אב התשפ"א
(01/08/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - נץ

  05:25
 • שחרית - הודו

  06:40
 • שחרית - הודו

  07:30
 • שחרית - הודו

  08:45
 • מנחה - מנחה גדולה

  13:20
 • ערבית

  20:05
 • ערבית

  21:15

זמני תפילות - שבת ויו״ט

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:37
  • הנץ החמה05:49
  • סזק"ש (מ"א)08:42
  • סזק"ש (גר"א)09:18
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
  • חצות12:46
  • מנחה גדולה13:21
  • מנחה קטנה16:49
  • פלג המנחה18:16
  • שקיעה19:44
  • צאת הכוכבים20:05

  זמני שבת ויו״ט

  עקב

  • הדלקת נרות19:10
  • צאת שבת / חג20:18
  • דף יומיסוכה י"ח
  • ירושלמינדרים י'
  • רמב״ם יומיתרומות ו'
  • משנה יומיתח"ו ס"ג.