02:22:14

אהבת חיים

בית כנסת בית מדרש

בס״ד
יום שבת
ט"ו אדר א' התשפ"ד
(24/02/2024)

זמני תפילות - חול

 • סליחות א' - הנץ - כ50 דק' לפני שחרית הנץ

  04:35
 • שחרית א' - הנץ - קורבנות

  05:30
 • סליחות ב' - כ50 דק' לפני שחרית של 06:15 יתקיים בפרגולה קדמית

  05:15
 • שחרית ב' - הודו - יתקיים בעזרת הנשים

  06:15
 • סליחות ג' - כ50 דק' לפני שחרית של 07:30 יתקיים בפרגולה קדמית

  06:30
 • שחרית ג' - הודו

  07:30
 • שחרית ד' - הודו - יתקיים בפרגולה אחורית

  08:45
 • שחרית ה' - הודו - יתקיים בעזרת הנשים

  09:15
 • שחרית ו' - הודו - יתקיים ברחבה אחורית

  09:35
 • שחרית ז' - הודו - יתקיים בעזרת הנשים

  10:00
 • מנחה גדולה - אשרי 13:20

  13:15
 • מנחה + ערבית פלג

  16:20
 • מנחה ג' - מנחה עם אברכי הכולל

  18:00
 • מנחה קטנה - 25 דק' לפני שקיעה

  17:05
 • ערבית - עם צאת הכוכבים

  17:50

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה פלג + ערבית ערב שבת - קבלת שבת מיד לאחר מנחה

  16:10
 • מנחה ערב שבת - כ5 דקות אחרי הדלקת נרות

  17:00
 • שיר השירים + קבלת שבת וערבית - כ25 דקות אחרי מנחה של ערב שבת

  17:35
 • שחרית הנץ - כ40 דקות לפני זמן הנץ

  05:30
 • שחרית - 08:00 בדיוק הודו

  07:45
 • מנחה גדולה

  13:15
 • שיעור בתנ״ך - רמי אלבז - ספר ישעיה

  16:00
 • הלכות שבת - הרב שלמה קדוש

  16:45
 • מנחה קטנה

  17:30
 • תהילים לילדים - ר' משה כהן אליהו

  18:00
 • ערבית מוקדמת - צאת השבת - כ15 דקות לפני צאת השבת

  17:55
 • ערבית צאת שבת - 10 דקות לפני כן מזמורים

  18:10
 • מנחה + ערבית פלג - קבלת שבת מיד לאחר מנחה

  16:15

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר5:01
  • זמן הנחת טלית ותפילין5:28
  • הנץ החמה6:13
  • סזק"ש (מ"א)8:27
  • סזק"ש (גר"א)9:03
  • ס"ז תפילה (מ"א)9:36
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:00
  • חצות11:53
  • מנחה גדולה12:23
  • מנחה קטנה15:10
  • פלג המנחה16:21
  • שקיעה17:34
  • צאת הכוכבים17:52
  • צאת הכוכבים ר״ת18:46

  זמני שבת ויו״ט

  תצוה

  • הדלקת נרות17:03
  • צאת שבת / חג18:09
  • צאת שבת / חג ר״ת18:46

  כי תשא

  • הדלקת נרות17:09
  • צאת שבת / חג18:14
  • צאת שבת / חג ר״ת18:52
  • דף יומיבבא קמא קי"ד
  • ירושלמישבת ע"ג
  • רמב״ם יומישחיטה י'
  • משנה יומיתח"ג ע"ב.