00:44:40

אהבת חיים

בית כנסת בית מדרש

בס״ד
יום שבת
ט' תמוז התשפ"א
(19/06/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - נץ

  05:10
 • שחרית - הודו

  06:40
 • שחרית - הודו

  07:30
 • שחרית - הודו

  08:45
 • מנחה - מנחה גדולה

  13:15
 • ערבית

  20:10
 • ערבית

  21:15

זמני תפילות - שבת ויו״ט

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:20
  • הנץ החמה05:32
  • סזק"ש (מ"א)08:31
  • סזק"ש (גר"א)09:07
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:54
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:18
  • חצות12:41
  • מנחה גדולה13:16
  • מנחה קטנה16:51
  • פלג המנחה18:20
  • שקיעה19:51
  • צאת הכוכבים20:12

  זמני שבת ויו״ט

  חוקת

  • הדלקת נרות19:21
  • צאת שבת / חג20:32

  בלק

  • הדלקת נרות19:22
  • צאת שבת / חג20:33
  • דף יומייומא ס"ט
  • ירושלמיסוטה כ"ב
  • רמב״ם יומינזירות ח'
  • משנה יומיתח"ו מ"ה.