02:04:57

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום רביעי
ט' כסלו התשפ"א
(25/11/2020)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומיפסחים ד'
 • ירושלמיחגיגה י"ד
 • רמב״ם יומיעירובין א'
 • משנה יומיתח"ה צ"ד.

זמני שבת ויו״ט

ויצא

 • הדלקת נרות16:06
 • צאת שבת / חג17:13

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:06
 • הנץ החמה06:18
 • סזק"ש (מ"א)08:16
 • סזק"ש (גר"א)08:52
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:20
 • ס"ז תפילה (גר"א) 09:44
 • חצות11:26
 • מנחה גדולה11:56
 • מנחה קטנה14:26
 • פלג המנחה15:30
 • שקיעה16:36
 • צאת הכוכבים16:54

שיעורים שמתקיימים היום