10:45:13

 זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום חמישי
כ' אדר א' התשפ"ד
(29/02/2024)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומיבבא קמא קי"ט
 • ירושלמישבת ע"ח
 • רמב״ם יומישבועות א'
 • משנה יומיתח"ג ע"ד:

זמני שבת ויו״ט

כי תשא

 • הדלקת נרות17:09
 • צאת שבת / חג18:14
 • צאת שבת / חג ר״ת18:52

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:56
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:23
 • הנץ החמה6:08
 • סזק"ש (מ"א)8:24
 • סזק"ש (גר"א)9:00
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:33
 • ס"ז תפילה (גר"א) 9:57
 • חצות11:52
 • מנחה גדולה12:22
 • מנחה קטנה15:12
 • פלג המנחה16:24
 • שקיעה17:38
 • צאת הכוכבים17:56
 • צאת הכוכבים ר״ת18:50

שיעורים שמתקיימים היום