02:14:22

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שבת
כ"ג כסלו התשפ"ב
(27/11/2021)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומיתענית ט"ו
 • ירושלמיגיטין מ"ז
 • רמב״ם יומיפסולי המוקדשין ג'
 • משנה יומיתח"ו קכ"ה:

זמני שבת ויו״ט

וישב

 • הדלקת נרות16:06
 • צאת שבת / חג17:13

מקץ שבת חנוכה

 • הדלקת נרות16:05
 • צאת שבת / חג17:13

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:08
 • הנץ החמה06:20
 • סזק"ש (מ"א)08:17
 • סזק"ש (גר"א)08:53
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:21
 • ס"ז תפילה (גר"א) 09:45
 • חצות11:27
 • מנחה גדולה11:57
 • מנחה קטנה14:26
 • פלג המנחה15:30
 • שקיעה16:36
 • צאת הכוכבים16:54

שיעורים שמתקיימים היום