13:04:54

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום ראשון
י' תמוז התשפ"א
(20/06/2021)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומייומא ס"ג
 • ירושלמיסוטה ט"ז
 • רמב״ם יומינזירות ב'
 • משנה יומיתח"ו מ"ב.

זמני שבת ויו״ט

חוקת

 • הדלקת נרות19:21
 • צאת שבת / חג20:32

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:20
 • הנץ החמה05:32
 • סזק"ש (מ"א)08:30
 • סזק"ש (גר"א)09:06
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:53
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
 • חצות12:39
 • מנחה גדולה13:15
 • מנחה קטנה16:49
 • פלג המנחה18:18
 • שקיעה19:49
 • צאת הכוכבים20:11

שיעורים שמתקיימים היום