22:47:17

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום חמישי
ט"ז אב התש"פ
(06/08/2020)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומישבת קנ"ג
 • ירושלמיסוכה כ"ג
 • רמב״ם יומידעות ו'
 • משנה יומיתח"ה ל"ח:

זמני שבת ויו״ט

עקב

 • הדלקת נרות19:03
 • צאת שבת / חג20:10

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:46
 • הנץ החמה05:58
 • סזק"ש (מ"א)08:45
 • סזק"ש (גר"א)09:21
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:05
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:29
 • חצות12:45
 • מנחה גדולה13:19
 • מנחה קטנה16:43
 • פלג המנחה18:08
 • שקיעה19:34
 • צאת הכוכבים19:55

שיעורים שמתקיימים היום

 • דף יומי - הרב שי ינאיראשית תבואתו

  05:00
 • גמרא מסכת שבת, הרב אשר זגדון - לאחר תפילת הנץ החמהמקדש שלמה

  06:40
 • גמרא מסכת שבת, הרב אשר זגדון - לאחר המנין של שחרית של שעה 8מקדש שלמה

  08:50
 • כולל חסדי אבות (סדר בוקר) - 09:00 - 13:00אהבת חיים

  09:00
 • כולל אברכים סדר א' - 9:00-13:00 ניתן להצטרף ללימודמקדש שלמה

  09:00
 • שיעור באסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ע"פ הנושא הנלמד בכולל מקדש שלמה

  12:30
 • כולל אברכים סדר ב' - 15:00-18:00 ניתן להצטרף ללימודמקדש שלמה

  15:00
 • כולל חסדי אבות (סדר צהריים) - 16:00 - 18:00אהבת חיים

  16:00
 • בין מנחה לערבית - פרשת השבוע - שחף צטריןראשית תבואתו

  19:35
 • סדר לימוד 'טועמיה' - הכנה לשבת - לימוד חסידי בפרשת שבוע. כיבוד קלבית כנסת חב״ד

  20:00
 • דף יומי - ימי חול בלבדלב חריש

  20:15
 • כולל ערב - 20:30 - 22:30אהבת חיים

  20:30
 • אור החיים הקדוש - לימוד משותף באור החיים הקדוש מלוה בצ'ולנטניגון חדש

  20:45
 • חמין של חריש - ספר יהושע - בפרגולהראשית תבואתו

  20:45
 • דף יומי - הרב יוסי מייכורראשית תבואתו

  21:00
 • שיעור הלכה לנשים דוברות ספרדית - הרב משה מרדכי קוסמינסקי - רימון 5/16ראשית תבואתו

  21:00
 • מסכת ביצה, הרב אבא בביובמקדש שלמה

  21:15