01:50:54

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שישי
כ"ה אייר התשפ"א
(07/05/2021)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומייומא כ"ו
 • ירושלמיכתובות נ"א
 • רמב״ם יומישחיטה ד'
 • משנה יומיתח"ו כ"ג:

זמני שבת ויו״ט

בהר בחוקותי

 • הדלקת נרות18:57
 • צאת שבת / חג20:05

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:35
 • הנץ החמה05:47
 • סזק"ש (מ"א)08:36
 • סזק"ש (גר"א)09:12
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:56
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:20
 • חצות12:36
 • מנחה גדולה13:10
 • מנחה קטנה16:34
 • פלג המנחה17:59
 • שקיעה19:27
 • צאת הכוכבים19:47

שיעורים שמתקיימים היום