16:58:38

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שלישי
י"ט אב התשפ"ב
(16/08/2022)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומיכתובות מ"א
 • ירושלמיסנהדרין ל"ח
 • רמב״ם יומיחובל ומזיק ג'
 • משנה יומיתח"א צ"ו:

זמני שבת ויו״ט

עקב

 • הדלקת נרות18:51
 • צאת שבת / חג19:57
 • צאת שבת / חג ר״ת20:32

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:52
 • זמן הנחת טלית ותפילין05:19
 • הנץ החמה06:04
 • סזק"ש (מ"א)08:48
 • סזק"ש (גר"א)09:24
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:06
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:30
 • חצות12:44
 • מנחה גדולה13:17
 • מנחה קטנה16:37
 • פלג המנחה18:00
 • שקיעה19:25
 • צאת הכוכבים19:45
 • צאת הכוכבים ר״ת20:37

שיעורים שמתקיימים היום