23:44:33

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום חמישי
ח' שבט התשפ"א
(21/01/2021)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומיפסחים ס"א
 • ירושלמייבמות ל'
 • רמב״ם יומיקידוש החודש י"ח
 • משנה יומיתח"ה קכ"ב:

זמני שבת ויו״ט

בא

 • הדלקת נרות16:35
 • צאת שבת / חג17:43

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:28
 • הנץ החמה06:40
 • סזק"ש (מ"א)08:39
 • סזק"ש (גר"א)09:15
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:43
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:07
 • חצות11:51
 • מנחה גדולה12:21
 • מנחה קטנה14:52
 • פלג המנחה15:57
 • שקיעה17:04
 • צאת הכוכבים17:22

שיעורים שמתקיימים היום