20:07:16

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום רביעי
י"א סיון התש"פ
(03/06/2020)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומישבת פ"ט
 • ירושלמייומא ב'
 • רמב״ם יומיעדות י"ט
 • משנה יומיתח"ה ו':

זמני שבת ויו״ט

בהעלותך

 • הדלקת נרות19:16
 • צאת שבת / חג20:27

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:21
 • הנץ החמה05:33
 • סזק"ש (מ"א)08:29
 • סזק"ש (גר"א)09:05
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:52
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:16
 • חצות12:38
 • מנחה גדולה13:13
 • מנחה קטנה16:45
 • פלג המנחה18:14
 • שקיעה19:45
 • צאת הכוכבים20:06

שיעורים שמתקיימים היום