00:26:02

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שני
ז' אייר התשפ"א
(19/04/2021)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומייומא ח'
 • ירושלמיכתובות ל"ג
 • רמב״ם יומימאכלות אסורות ג'
 • משנה יומיתח"ו י"ד:

זמני שבת ויו״ט

אחרי מות קדושים

 • הדלקת נרות18:46
 • צאת שבת / חג19:54

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:54
 • הנץ החמה06:06
 • סזק"ש (מ"א)08:46
 • סזק"ש (גר"א)09:22
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
 • חצות12:38
 • מנחה גדולה13:11
 • מנחה קטנה16:28
 • פלג המנחה17:49
 • שקיעה19:14
 • צאת הכוכבים19:33

שיעורים שמתקיימים היום