09:10:44

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שני
ט"ו אייר התשפ"ב
(16/05/2022)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומייבמות ע'
 • ירושלמיבבא בתרא ל"ד
 • רמב״ם יומיטומאת אוכלין ז'
 • משנה יומיתח"א נ':

זמני שבת ויו״ט

בחוקותי

 • הדלקת נרות19:06
 • צאת שבת / חג20:16
 • צאת שבת / חג ר״ת20:48

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:29
 • זמן הנחת טלית ותפילין04:56
 • הנץ החמה05:41
 • סזק"ש (מ"א)08:32
 • סזק"ש (גר"א)09:08
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:53
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
 • חצות12:36
 • מנחה גדולה13:10
 • מנחה קטנה16:38
 • פלג המנחה18:04
 • שקיעה19:33
 • צאת הכוכבים19:54
 • צאת הכוכבים ר״ת20:45

שיעורים שמתקיימים היום