00:10:34

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שני
כ"ד אב התשפ"א
(02/08/2021)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומיסוכה כ"ו
 • ירושלמינדרים י"ח
 • רמב״ם יומיתרומות י"ד
 • משנה יומיתח"ו ס"ז.

זמני שבת ויו״ט

ראה

 • הדלקת נרות19:04
 • צאת שבת / חג20:11

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:43
 • הנץ החמה05:55
 • סזק"ש (מ"א)08:44
 • סזק"ש (גר"א)09:20
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:05
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:29
 • חצות12:46
 • מנחה גדולה13:20
 • מנחה קטנה16:45
 • פלג המנחה18:11
 • שקיעה19:38
 • צאת הכוכבים19:59

שיעורים שמתקיימים היום