02:22:55

חזון עובדיה

חזון עובדיה (שוהם 13)

בס״ד
יום שבת
ט"ו אדר א' התשפ"ד
(24/02/2024)

זמני תפילות - חול

 • מנחה - 20 דק לפני שקיעה

  17:10
 • ערבית - סמוך למנחה

  17:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה + קבלת שבת - 25 דק' לפני שקיעה

  17:05
 • שחרית

  07:30
 • מנחה א

  12:30
 • מנחה ב

  16:30
 • ערבית מוצ״ש - בצאת שבת

 • חזון עובדיה (שוהם 13)

זמני היום - חריש

 • עלות השחר5:01
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:28
 • הנץ החמה6:13
 • סזק"ש (מ"א)8:27
 • סזק"ש (גר"א)9:03
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:36
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:00
 • חצות11:53
 • מנחה גדולה12:23
 • מנחה קטנה15:10
 • פלג המנחה16:21
 • שקיעה17:34
 • צאת הכוכבים17:52
 • צאת הכוכבים ר״ת18:46

זמני שבת ויו״ט

תצוה

 • הדלקת נרות17:03
 • צאת שבת / חג18:09
 • צאת שבת / חג ר״ת18:46

כי תשא

 • הדלקת נרות17:09
 • צאת שבת / חג18:14
 • צאת שבת / חג ר״ת18:52
 • דף יומיבבא קמא קי"ד
 • ירושלמישבת ע"ג
 • רמב״ם יומישחיטה י'
 • משנה יומיתח"ג ע"ב.