00:29:58

סבא ישראל - ברסלב

מול תמר 26, חריש.

בס״ד
יום שבת
ט"ו אדר א' התשפ"ד
(24/02/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית א׳ - נץ

  05:55
 • שחרית ב׳

  08:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה

  17:00
 • ערבית

  18:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה א׳

  13:30
 • מנחה ב׳

  17:10
 • קבלת שבת

  17:30
 • שחרית א׳

  05:40
 • שחרית ב׳

  08:00
 • תהילים - בנים

  14:00
 • מנחה א׳

  13:30
 • מנחה ב׳

  15:30
 • ערבית א - מוצ״ש

  18:05
 • שמירה על כבוד בית הכנסת

  אין להשאיר בשטחי בית הכנסת וסביבו שום חפץ ללא אישור הגבאים
  כולל בגדים, נעליים, מכשירי חשמל, לחמניות, ספרים, עלונים וכדו'
  כל מה שיושאר, ייזרק לאשפה או לגניזה באותו יום

 • דמי חבר

  דמי חבר ע״ס 50 ש״ח ניתן להעביר לגבאים.
  תזכו למצוות.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר5:01
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:28
 • הנץ החמה6:13
 • סזק"ש (מ"א)8:27
 • סזק"ש (גר"א)9:03
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:36
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:00
 • חצות11:53
 • מנחה גדולה12:23
 • מנחה קטנה15:10
 • פלג המנחה16:21
 • שקיעה17:34
 • צאת הכוכבים17:52
 • צאת הכוכבים ר״ת18:46

  זמני שבת ויו״ט

  תצוה

  • הדלקת נרות17:03
  • צאת שבת / חג18:09
  • צאת שבת / חג ר״ת18:46

  כי תשא

  • הדלקת נרות17:09
  • צאת שבת / חג18:14
  • צאת שבת / חג ר״ת18:52
  • דף יומיבבא קמא קי"ד
  • ירושלמישבת ע"ג
  • רמב״ם יומישחיטה י'
  • משנה יומיתח"ג ע"ב.