11:51:24

סבא ישראל - ברסלב

מול תמר 26, חריש.

בס״ד
יום חמישי
י"ט תמוז התשפ"ד
(25/07/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית א׳ - נץ

  05:30
 • שחרית ב׳

  08:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה

  19:10
 • ערבית

  20:10

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה א׳

  13:30
 • מנחה ב׳

  19:20
 • קבלת שבת

  19:40
 • שחרית א׳

  05:15
 • שחרית ב׳

  08:00
 • תהילים - בנים

  14:00
 • מנחה א׳

  13:30
 • מנחה ב׳

  15:30
 • ערבית א - מוצ״ש

  20:15
 • שמירה על כבוד בית הכנסת

  אין להשאיר בשטחי בית הכנסת וסביבו שום חפץ ללא אישור הגבאים
  כולל בגדים, נעליים, מכשירי חשמל, לחמניות, ספרים, עלונים וכדו'
  כל מה שיושאר, ייזרק לאשפה או לגניזה באותו יום

 • דמי חבר

  דמי חבר ע״ס 50 ש״ח ניתן להעביר לגבאים.
  תזכו למצוות.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:37
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:04
 • הנץ החמה5:49
 • סזק"ש (מ"א)8:42
 • סזק"ש (גר"א)9:18
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
 • חצות12:46
 • מנחה גדולה13:21
 • מנחה קטנה16:49
 • פלג המנחה18:16
 • שקיעה19:44
 • צאת הכוכבים20:05
 • צאת הכוכבים ר״ת20:56

  זמני שבת ויו״ט

  פנחס

  • הדלקת נרות19:13
  • צאת שבת / חג20:21
  • צאת שבת / חג ר״ת20:55
  • דף יומיבבא בתרא ל'
  • ירושלמיפסחים ס"ח
  • רמב״ם יומיביאת מקדש ב'
  • משנה יומיתח"ג קמ"ח.