07:24:26

סבא ישראל - ברסלב

מול תמר 26, חריש.

בס״ד
יום שני
ט"ו אייר התשפ"ב
(16/05/2022)

זמני תפילות - חול

 • שחרית א׳ - נץ

  05:20
 • שחרית ב׳

  08:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה

  19:00
 • ערבית

  20:00
 • ערבית ב׳

  19:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה א׳

  13:30
 • קבלת שבת א׳ + ערבית

  18:00
 • מנחה ב׳

  19:15
 • קבלת שבת ב׳ + ערבית

  19:35
 • שחרית א׳

  04:50
 • קידושא רבה א׳

 • שחרית ב׳

  08:00
 • קידושא רבה ב׳

 • תהילים - בנות

  15:00
 • תהילים - בנים

  16:00
 • מנחה א׳

  13:30
 • מנחה ב׳

  17:00
 • סעודה שלישית - אחרי מנחה - (מביאים מהבית)

 • ערבית א - מוצ״ש

  20:10
 • ערבית ב׳ - מוצ״שׁ

  21:00
 • יש להשמע להנחיות משרד הבריאות

 • דמי חבר

  דמי חבר ע״ס 50 ש״ח ניתן להעביר לגבאים.
  תזכו למצוות.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:29
 • זמן הנחת טלית ותפילין04:56
 • הנץ החמה05:41
 • סזק"ש (מ"א)08:32
 • סזק"ש (גר"א)09:08
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:53
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
 • חצות12:36
 • מנחה גדולה13:10
 • מנחה קטנה16:38
 • פלג המנחה18:04
 • שקיעה19:33
 • צאת הכוכבים19:54
 • צאת הכוכבים ר״ת20:45

זמני שבת ויו״ט

בחוקותי

 • הדלקת נרות19:06
 • צאת שבת / חג20:16
 • צאת שבת / חג ר״ת20:48
 • דף יומייבמות ע'
 • ירושלמיבבא בתרא ל"ד
 • רמב״ם יומיטומאת אוכלין ז'
 • משנה יומיתח"א נ':