22:52:07

כוכבי אור

בס״ד
יום חמישי
ט"ז אב התש"פ
(06/08/2020)

זמני תפילות - חול

 • ערבית

  19:55
 • מנחה קטנה

  19:10
 • שחרית הנץ

  05:25

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  18:05
 • שחרית 1

  05:05
 • מנחה שבת

  18:00
 • ערבית - צאת שבת

 • יישר כוח גדול לציבור המתפללים

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:46
 • הנץ החמה05:58
 • סזק"ש (מ"א)08:45
 • סזק"ש (גר"א)09:21
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:05
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:29
 • חצות12:45
 • מנחה גדולה13:19
 • מנחה קטנה16:43
 • פלג המנחה18:08
 • שקיעה19:34
 • צאת הכוכבים19:55

זמני שבת ויו״ט

עקב

 • הדלקת נרות19:03
 • צאת שבת / חג20:10
 • דף יומישבת קנ"ג
 • ירושלמיסוכה כ"ג
 • רמב״ם יומידעות ו'
 • משנה יומיתח"ה ל"ח: