19:26:16

בית הכנסת "דרכי אבות"

הקהילה התימנית בחריש "דרכי אבות" נוסדה באב התשע"ז...

בס״ד
יום שבת
ט' סיון התשפ"ד
(15/06/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  05:45
 • שחרית(שני, חמישי)

  05:35
 • מנחה

  19:35
 • ערבית

  20:05

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שיר השירים - כ-25 דקות לפני כניסת השבת

  19:00
 • מנחה + קבלת שבת - סמוך לכניסת השבת

  19:25
 • תיקון

  06:35
 • שחרית ״המהולל״ - (ברוך שאמר)

  07:15
 • מנחה

  17:00
 • תהילים - (״מתמנה״)

  19:50
 • ערבית מוצ״ש - מיד עם צאת השבת

  20:20
 • תשמישי קדושה

  מבחר תשמישי קדושה במחירים מוזלים לחברי קהילה.
  סטנדר שולחני
  כיפות תמניות אותנטיות
  כוסת קידוש והבדלה בשלל עיצובים
  מכואט בשלל עיצובים
  נטלות בשלל עיצובים
  כיסוי לטלית ותפילין
  פמוטים לנרות שבת
  סידורים וספרים שונים

  פרטים אצל הגבאים

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:20
 • זמן הנחת טלית ותפילין4:47
 • הנץ החמה5:32
 • סזק"ש (מ"א)8:30
 • סזק"ש (גר"א)9:06
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:53
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
 • חצות12:40
 • מנחה גדולה13:16
 • מנחה קטנה16:50
 • פלג המנחה18:19
 • שקיעה19:50
 • צאת הכוכבים20:12
 • צאת הכוכבים ר״ת21:02

זמני שבת ויו״ט

חג השבועות

 • הדלקת נרות19:19
 • צאת שבת / חג20:30
 • צאת שבת / חג ר״ת21:01

נשא

 • הדלקת נרות19:20
 • צאת שבת / חג20:31
 • צאת שבת / חג ר״ת21:02

בהעלותך

 • הדלקת נרות19:22
 • צאת שבת / חג20:33
 • צאת שבת / חג ר״ת21:04
 • דף יומיבבא מציעא ק"ח
 • ירושלמיפסחים כ"ח
 • רמב״ם יומיביכורים ה'
 • משנה יומיתח"ג קכ"ח.