00:52:31

בית הכנסת "דרכי אבות"

הקהילה התימנית בחריש "דרכי אבות" נוסדה באב התשע"ז...

בס״ד
יום שבת
ט"ו אדר א' התשפ"ד
(24/02/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  05:45
 • שחרית(שני, חמישי)

  05:35
 • מנחה

  17:15
 • ערבית

  17:50
 • ערבית ב'(ראשון, שלישי, רביעי)

  21:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שיר השירים - כ-25 דקות לפני כניסת השבת

  16:40
 • מנחה + קבלת שבת - סמוך לכניסת השבת

  17:05
 • תיקון

  06:35
 • שחרית ״המהולל״ - (ברוך שאמר)

  07:15
 • מנחה

  16:00
 • תהילים - (״מתמנה״)

  17:30
 • ערבית מוצ״ש - מיד עם צאת השבת

  18:00
 • תשמישי קדושה

  מבחר תשמישי קדושה במחירים מוזלים לחברי קהילה.
  סטנדר שולחני
  כיפות תמניות אותנטיות
  כוסת קידוש והבדלה בשלל עיצובים
  מכואט בשלל עיצובים
  נטלות בשלל עיצובים
  כיסוי לטלית ותפילין
  פמוטים לנרות שבת
  סידורים וספרים שונים

  פרטים אצל הגבאים

זמני היום - חריש

 • עלות השחר5:01
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:28
 • הנץ החמה6:13
 • סזק"ש (מ"א)8:27
 • סזק"ש (גר"א)9:03
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:36
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:00
 • חצות11:53
 • מנחה גדולה12:23
 • מנחה קטנה15:10
 • פלג המנחה16:21
 • שקיעה17:34
 • צאת הכוכבים17:52
 • צאת הכוכבים ר״ת18:46

זמני שבת ויו״ט

תצוה

 • הדלקת נרות17:03
 • צאת שבת / חג18:09
 • צאת שבת / חג ר״ת18:46

כי תשא

 • הדלקת נרות17:09
 • צאת שבת / חג18:14
 • צאת שבת / חג ר״ת18:52
 • דף יומיבבא קמא קי"ד
 • ירושלמישבת ע"ג
 • רמב״ם יומישחיטה י'
 • משנה יומיתח"ג ע"ב.