12:26:14

נטעי החורש

כנפי רוח בנות

בס״ד
יום חמישי
י"ט תמוז התשפ"ד
(25/07/2024)

זמני תפילות - חול

 • סליחות - נוסח אשכנז

  05:30
 • שחרית

  06:00
 • ערבית

  21:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה, קבלת שבת וערבית

  19:30
 • שחרית

  08:30
 • מנחה

  18:00
 • ערבית

  20:16
 • קהילת נטעי החורש

  כניסות לכנפי רוח בנות מרחוב גפן (מול הסופר סטור) ומרחוב ברוש (חנייה)

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:37
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:04
 • הנץ החמה5:49
 • סזק"ש (מ"א)8:42
 • סזק"ש (גר"א)9:18
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
 • חצות12:46
 • מנחה גדולה13:21
 • מנחה קטנה16:49
 • פלג המנחה18:16
 • שקיעה19:44
 • צאת הכוכבים20:05
 • צאת הכוכבים ר״ת20:56

זמני שבת ויו״ט

פנחס

 • הדלקת נרות19:13
 • צאת שבת / חג20:21
 • צאת שבת / חג ר״ת20:55
 • דף יומיבבא בתרא ל'
 • ירושלמיפסחים ס"ח
 • רמב״ם יומיביאת מקדש ב'
 • משנה יומיתח"ג קמ"ח.