10:20:30

לב המעו"ף

הקהילה הציונית דתית - רחוב התחדשות 8

בס״ד
יום חמישי
כ"ב אייר התשפ"ד
(30/05/2024)

זמני תפילות - חול

 • ערבית

  18:30
 • מנחה

  13:00
 • שחרית מהיר - סיום עד 6:50 בראש חודש מתחילים בשעה 6:00

  06:10

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה וקבלת שבת

  19:15
 • שחרית

  08:15
 • מנחה

  18:30
 • ערבית מוצאי שבת

  20:10
 • מיקום תפילות והפעילויות

  התחדשות 8, מעל מתחם גני הילדים

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:21
 • זמן הנחת טלית ותפילין4:48
 • הנץ החמה5:33
 • סזק"ש (מ"א)8:29
 • סזק"ש (גר"א)9:05
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:52
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:16
 • חצות12:37
 • מנחה גדולה13:12
 • מנחה קטנה16:44
 • פלג המנחה18:12
 • שקיעה19:43
 • צאת הכוכבים20:04
 • צאת הכוכבים ר״ת20:55

זמני שבת ויו״ט

בחוקותי

 • הדלקת נרות19:13
 • צאת שבת / חג20:24
 • צאת שבת / חג ר״ת20:56
 • דף יומיבבא מציעא צ"ב
 • ירושלמיפסחים י"ב
 • רמב״ם יומימעשרות י"ד
 • משנה יומיתח"ג ק"כ.