10:44:09

לב המעו"ף

הקהילה הציונית דתית - רחוב התחדשות 8

בס״ד
יום רביעי
ז' תמוז התשפ"ב
(06/07/2022)

זמני תפילות - חול

 • מנחה ומיד אח״כ ערבית

  19:40
 • ערבית

  22:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה וקבלת שבת

  19:25
 • שחרית

  08:15
 • מנחה

  18:35
 • ערבית מוצאי שבת

  20:20
 • מיקום תפילות והפעילויות

  התחדשות 8, מעל מתחם גני הילדים

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:26
 • זמן הנחת טלית ותפילין04:53
 • הנץ החמה05:38
 • סזק"ש (מ"א)08:35
 • סזק"ש (גר"א)09:11
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:58
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:22
 • חצות12:44
 • מנחה גדולה13:20
 • מנחה קטנה16:53
 • פלג המנחה18:21
 • שקיעה19:52
 • צאת הכוכבים20:13
 • צאת הכוכבים ר״ת21:04

זמני שבת ויו״ט

בלק

 • הדלקת נרות19:21
 • צאת שבת / חג20:32
 • צאת שבת / חג ר״ת21:03
 • דף יומייבמות קכ"א
 • ירושלמימכות ז'
 • רמב״ם יומינזקי ממון ג'
 • משנה יומיתח"א ע"ו.