10:52:22

איגוד בני תורה

איגוד בני תורה (אוהל בברקת 35 בחניה)

בס״ד
יום רביעי
ז' תמוז התשפ"ב
(06/07/2022)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - 17 דק לפני הנץ האסטרונומי

  04:09
 • מנחה - 20 דק לפני השקיעה

  04:06
 • ערבית - בשקיעה

  19:52

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה א

  13:15
 • מנחה + קבלת שבת - הנה״נ

 • שחרית - הודו - 28 דקות לפני הנץ האסטרונומי

  05:10
 • מנחה

  18:55
 • ערבית מוצ״ש - בצאת השבת

 • איגוד בני תורה (ברקת 35 באוהל בחניה)

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:26
 • זמן הנחת טלית ותפילין04:53
 • הנץ החמה05:38
 • סזק"ש (מ"א)08:35
 • סזק"ש (גר"א)09:11
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:58
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:22
 • חצות12:44
 • מנחה גדולה13:20
 • מנחה קטנה16:53
 • פלג המנחה18:21
 • שקיעה19:52
 • צאת הכוכבים20:13
 • צאת הכוכבים ר״ת21:04

זמני שבת ויו״ט

בלק

 • הדלקת נרות19:21
 • צאת שבת / חג20:32
 • צאת שבת / חג ר״ת21:03
 • דף יומייבמות קכ"א
 • ירושלמימכות ז'
 • רמב״ם יומינזקי ממון ג'
 • משנה יומיתח"א ע"ו.