02:37:39

איגוד בני תורה

איגוד בני תורה (אוהל בברקת 35 בחניה)

בס״ד
יום שבת
ט"ו אדר א' התשפ"ד
(24/02/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - 17 דק לפני הנץ האסטרונומי

  04:44
 • מנחה - 20 דק לפני השקיעה

  04:41
 • ערבית - בשקיעה

  17:34

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה א

  13:15
 • מנחה + קבלת שבת - הנה״נ

 • שחרית - הודו - 28 דקות לפני הנץ האסטרונומי

  05:45
 • מנחה

  16:35
 • ערבית מוצ״ש - בצאת השבת

 • איגוד בני תורה (ברקת 35 באוהל בחניה)

זמני היום - חריש

 • עלות השחר5:01
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:28
 • הנץ החמה6:13
 • סזק"ש (מ"א)8:27
 • סזק"ש (גר"א)9:03
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:36
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:00
 • חצות11:53
 • מנחה גדולה12:23
 • מנחה קטנה15:10
 • פלג המנחה16:21
 • שקיעה17:34
 • צאת הכוכבים17:52
 • צאת הכוכבים ר״ת18:46

זמני שבת ויו״ט

תצוה

 • הדלקת נרות17:03
 • צאת שבת / חג18:09
 • צאת שבת / חג ר״ת18:46

כי תשא

 • הדלקת נרות17:09
 • צאת שבת / חג18:14
 • צאת שבת / חג ר״ת18:52
 • דף יומיבבא קמא קי"ד
 • ירושלמישבת ע"ג
 • רמב״ם יומישחיטה י'
 • משנה יומיתח"ג ע"ב.