10:30:09

איגוד בני תורה

איגוד בני תורה (אוהל בברקת 35 בחניה)

בס״ד
יום חמישי
כ"ב אייר התשפ"ד
(30/05/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - 17 דק לפני הנץ האסטרונומי

  04:04
 • מנחה - 20 דק לפני השקיעה

  04:01
 • ערבית - בשקיעה

  19:43

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה א

  13:15
 • מנחה + קבלת שבת - הנה״נ

 • שחרית - הודו - 28 דקות לפני הנץ האסטרונומי

  05:05
 • מנחה

  18:45
 • ערבית מוצ״ש - בצאת השבת

 • איגוד בני תורה (ברקת 35 באוהל בחניה)

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:21
 • זמן הנחת טלית ותפילין4:48
 • הנץ החמה5:33
 • סזק"ש (מ"א)8:29
 • סזק"ש (גר"א)9:05
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:52
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:16
 • חצות12:37
 • מנחה גדולה13:12
 • מנחה קטנה16:44
 • פלג המנחה18:12
 • שקיעה19:43
 • צאת הכוכבים20:04
 • צאת הכוכבים ר״ת20:55

זמני שבת ויו״ט

בחוקותי

 • הדלקת נרות19:13
 • צאת שבת / חג20:24
 • צאת שבת / חג ר״ת20:56
 • דף יומיבבא מציעא צ"ב
 • ירושלמיפסחים י"ב
 • רמב״ם יומימעשרות י"ד
 • משנה יומיתח"ג ק"כ.