22:10:52

איגוד בני תורה

איגוד בני תורה (אוהל בברקת 35 בחניה)

בס״ד
יום שני
ט"ו שבט התשפ"ב
(17/01/2022)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - 17 דק לפני הנץ האסטרונומי

  05:12
 • מנחה - 20 דק לפני השקיעה

  05:09
 • ערבית - בשקיעה

  17:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה א

  13:15
 • מנחה + קבלת שבת - הנה״נ

 • שחרית - הודו - 28 דקות לפני הנץ האסטרונומי

  06:10
 • מנחה

  16:05
 • ערבית מוצ״ש - בצאת השבת

 • איגוד בני תורה (ברקת 35 באוהל בחניה)

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:29
 • הנץ החמה06:41
 • סזק"ש (מ"א)08:39
 • סזק"ש (גר"א)09:15
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:43
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:07
 • חצות11:49
 • מנחה גדולה12:19
 • מנחה קטנה14:49
 • פלג המנחה15:53
 • שקיעה17:00
 • צאת הכוכבים17:18

זמני שבת ויו״ט

יתרו

 • הדלקת נרות16:34
 • צאת שבת / חג17:42
 • דף יומימועד קטן ה'
 • ירושלמיקידושין מ"ד
 • רמב״ם יומישגגות א'
 • משנה יומיתח"ו קנ"א.