22:24:45

בית מנחם

בית כנסת חב״ד קהילתי - חריש

בס״ד
יום חמישי
ט"ז אב התש"פ
(06/08/2020)

זמני תפילות - חול

 • זמני התפילות יתעדכנו בקרוב

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה - ערב שבת

  19:20
 • דבר מלכות - בין מנחה לערבית (הרב שלום דן)

 • ערבית

  20:00
 • לימוד חסידות

  08:00
 • שיעור חסידות - הרב שלום דן

  09:00
 • שחרית

  10:00
 • אבות ובנים

  18:20
 • מנחה

  19:00
 • ערבית - בצאת השבת

  20:10
 • חובה על כולם להגיע עם מסכות ולחתום קודם על הצהרת בריאות

 • אנו שמחים להודיע על פתיחת בית הכנסת הקהילתי החדש בית מנחם נוסח חב"ד במתחם התלמוד תורה ״חזון שמעון״
  רחוב תמר, מול המקווה גברים.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:46
 • הנץ החמה05:58
 • סזק"ש (מ"א)08:45
 • סזק"ש (גר"א)09:21
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:05
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:29
 • חצות12:45
 • מנחה גדולה13:19
 • מנחה קטנה16:43
 • פלג המנחה18:08
 • שקיעה19:34
 • צאת הכוכבים19:55

זמני שבת ויו״ט

עקב

 • הדלקת נרות19:03
 • צאת שבת / חג20:10
 • דף יומישבת קנ"ג
 • ירושלמיסוכה כ"ג
 • רמב״ם יומידעות ו'
 • משנה יומיתח"ה ל"ח: