19:18:05

בית הכנסת קהילת חב״ד בית מנחם

בית כנסת חב״ד קהילתי - חריש

בס״ד
יום רביעי
ט"ז ניסן התשפ"ד
(24/04/2024)

זמני תפילות - חול

 • זמני התפילות יתעדכנו בקרוב

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה - ערב שבת

  19:05
 • דבר מלכות - בין מנחה לערבית (הרב שלום דן)

 • ערבית

  19:45
 • שיעור חסידות - הרב שלום דן

  08:00
 • שחרית

  09:30
 • מנחה

  18:45
 • ערבית - בצאת השבת

  20:00
 • חובה על כולם להגיע עם מסכות ולחתום קודם על הצהרת בריאות

 • אנו שמחים להודיע על פתיחת בית הכנסת הקהילתי החדש בית מנחם נוסח חב"ד במתחם התלמוד תורה ״חזון שמעון״
  רחוב תמר, מול המקווה גברים.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:48
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:15
 • הנץ החמה6:00
 • סזק"ש (מ"א)8:42
 • סזק"ש (גר"א)9:18
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:01
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:25
 • חצות12:37
 • מנחה גדולה13:11
 • מנחה קטנה16:29
 • פלג המנחה17:52
 • שקיעה19:18
 • צאת הכוכבים19:37
 • צאת הכוכבים ר״ת20:30

זמני שבת ויו״ט

חג הפסח

 • הדלקת נרות18:46
 • צאת שבת / חג19:53
 • צאת שבת / חג ר״ת20:29

שבת חוה"מ פסח

 • הדלקת נרות18:49
 • צאת שבת / חג19:57
 • צאת שבת / חג ר״ת20:32
 • דף יומיבבא מציעא נ"ו
 • ירושלמיעירובין מ"א
 • רמב״ם יומימתנות עניים ג'
 • משנה יומיתח"ג ק"ב.