16:12:58

בית מנחם

בית כנסת חב״ד קהילתי - חריש

בס״ד
יום שלישי
י"ח אדר התשפ"א
(02/03/2021)

זמני תפילות - חול

 • זמני התפילות יתעדכנו בקרוב

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה - ערב שבת

  17:25
 • דבר מלכות - בין מנחה לערבית (הרב שלום דן)

 • ערבית

  18:05
 • לימוד חסידות

  08:00
 • שיעור חסידות - הרב שלום דן

  09:00
 • שחרית

  10:00
 • אבות ובנים

  18:20
 • מנחה

  17:05
 • ערבית - בצאת השבת

  18:20
 • חובה על כולם להגיע עם מסכות ולחתום קודם על הצהרת בריאות

 • אנו שמחים להודיע על פתיחת בית הכנסת הקהילתי החדש בית מנחם נוסח חב"ד במתחם התלמוד תורה ״חזון שמעון״
  רחוב תמר, מול המקווה גברים.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:54
 • הנץ החמה06:06
 • סזק"ש (מ"א)08:23
 • סזק"ש (גר"א)08:59
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:32
 • ס"ז תפילה (גר"א) 09:56
 • חצות11:51
 • מנחה גדולה12:21
 • מנחה קטנה15:13
 • פלג המנחה16:25
 • שקיעה17:39
 • צאת הכוכבים17:57

זמני שבת ויו״ט

כי תשא שבת פרה

 • הדלקת נרות17:11
 • צאת שבת / חג18:17
 • דף יומיפסחים ק"א
 • ירושלמייבמות ע'
 • רמב״ם יומיגירושין ה'
 • משנה יומיתח"ה קמ"ב: