21:01:14

בית כנסת "אור ישראל- חריש"

בס״ד
יום שבת
ט' סיון התשפ"ד
(15/06/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית (הודו)

  06:30
 • מנחה - 10 דק לפני שקיעה

  19:40
 • ערבית - מיד לאחר מנחה

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה+קבלת שבת

  16:20
 • שחרית (נץ)

  05:25
 • שחרית

  08:00
 • מנחה גדולה

  12:30
 • מנחה קטנה

  15:30
 • ערבית מוצ״ש

  17:20
 • ערבית מוצא"ש ר"ת

  17:45
 • פעילות שוטפת

  בין פעילותינו
  -שיעורי תורה שבועיים
  -כולל אברכים
  -אירועי גיבוש לנשים ולגברים
  -עלון שבועי שיוצא במעל 400 עותקים ברחבי העיר
  -אירוח רבנים מכובדים- הרב זמיר כהן, הרב לסרי, הרב קוואס, הרב גלזר
  ועוד

 • בית כנסת "אור ישראל" הוא מקום שהשקפתו לחבר את כל עם ישראל לקהילה אחת גדולה ומופלאה.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:20
 • זמן הנחת טלית ותפילין4:47
 • הנץ החמה5:32
 • סזק"ש (מ"א)8:30
 • סזק"ש (גר"א)9:06
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:53
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
 • חצות12:40
 • מנחה גדולה13:16
 • מנחה קטנה16:50
 • פלג המנחה18:19
 • שקיעה19:50
 • צאת הכוכבים20:12
 • צאת הכוכבים ר״ת21:02

זמני שבת ויו״ט

חג השבועות

 • הדלקת נרות19:19
 • צאת שבת / חג20:30
 • צאת שבת / חג ר״ת21:01

נשא

 • הדלקת נרות19:20
 • צאת שבת / חג20:31
 • צאת שבת / חג ר״ת21:02

בהעלותך

 • הדלקת נרות19:22
 • צאת שבת / חג20:33
 • צאת שבת / חג ר״ת21:04
 • דף יומיבבא מציעא ק"ח
 • ירושלמיפסחים כ"ח
 • רמב״ם יומיביכורים ה'
 • משנה יומיתח"ג קכ"ח.