01:51:54

ראשית תבואתו

בית כנסת קהילתי ראשית תבואתו

בס״ד
יום רביעי
ט' כסלו התשפ"א
(25/11/2020)

זמני תפילות - חול

 • שחרית ותיקין (באהל)

  06:05
 • שחרית ב (בפרגולה)(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  06:00
 • שחרית ב - ימים ב' - ה' (בפרגולה)(שני, חמישי)

  05:55
 • שחרית ג

  07:00
 • שחרית ד

  08:00
 • שחרית ה(שישי)

  08:30
 • מנחה א'

  15:55
 • מנחה ב'

  16:05
 • מנחה ג'

  16:15
 • ערבית א

  16:55
 • ערבית ב

  19:00
 • ערבית ג

  20:00
 • ערבית ד

  22:00
 • ערבית ה

  23:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  16:15
 • שחרית הנץ - נץ נראה 6:26

  05:45
 • שחרית ב

  07:00
 • שחרית ג

  08:00
 • מנחה גדולה

  12:30
 • מנחה ב

  13:00
 • מנחה ג

  15:30
 • מנחה ד

  16:00
 • ערבית מוצ״ש

  17:15
 • ערבית מוצ"ש ב

  17:35
 • הרחיבי מקום אהלך

  כולם לוקחים חלק בגיוס לטובת הרחבת בית הכנסת!
  מאמץ קטן של כל אחד יביא ליעד הכללי!

 • תפילות מנחה נוספת בימי החול

  שימו לב תפילת מנחה בשבוע תתקיים. 40 דקות לפני השקיעה, 30 דקות לפני השקיע ו-20 דקות לפני השקיע

 • שיעור נשים

  שיעור נשים עם הרב אלגביש חוזר, והפעם בפארק המועצה בשעה 10 בבוקר בשבת קודש (במידה שיהיה גשם השיעור יתקיים באהלי בית הכנסת)

 • ונשמרתם מאד לנפשותיכם

  הנחיות קורונה:
  - ההתפילות יהיו עדיין בפרגולה/חנייה.
  -במקרה של גשם אפשר להיכנס לבית הכנסת. 10 אנשים בכל חלל.
  - התפילות בחוץ מוגבלות ל20 מתפללים למניין.
  - יש להמשיך להקפיד על מסכות (כולל האף) וריחוק 2 מטר אחד מהשני גם כשמתפללים מחוץ לבית הכנסת!
  - מי שבני ביתו שוהים בבידוד ומסתובבים חופשי בבית, אין לבא לבית הכנסת.
  - ברוך ה' זכינו להקמת אוהלים בחניית בית הכנסת ולארון קודש נייד. יש להקפיד להחזיר את הספרים למקום לאחר כל תפילה.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:06
 • הנץ החמה06:18
 • סזק"ש (מ"א)08:16
 • סזק"ש (גר"א)08:52
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:20
 • ס"ז תפילה (גר"א) 09:44
 • חצות11:26
 • מנחה גדולה11:56
 • מנחה קטנה14:26
 • פלג המנחה15:30
 • שקיעה16:36
 • צאת הכוכבים16:54

זמני שבת ויו״ט

ויצא

 • הדלקת נרות16:06
 • צאת שבת / חג17:13
 • דף יומיפסחים ד'
 • ירושלמיחגיגה י"ד
 • רמב״ם יומיעירובין א'
 • משנה יומיתח"ה צ"ד.