00:38:41

ראשית תבואתו

בית כנסת קהילתי ראשית תבואתו

בס״ד
יום שבת
ט' תמוז התשפ"א
(19/06/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית ותיקין - עיין בטבלה שעת התפילה לכל יום

 • שחרית א' (ימים א-ה)

  06:00
 • שחרית ב'

  07:00
 • שחרית ג'

  08:00
 • שחרית ד' - יום שישי בלבד

  08:20
 • שחרית ה' - יום שישי בלבד

  08:40
 • מנחה א'

  19:05
 • מנחה ב'

  19:30
 • ערבית א'

  20:11
 • ערבית ב'

  22:00
 • ערבית ג'

  23:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה וקבלת שבת פלג

  18:00
 • מנחה ערב שבת

  19:25
 • שחרית הנץ - נץ נראה 5:47

  05:05
 • שחרית ב' שבת

  08:00
 • תפילת ילדים

  10:00
 • מנחה גדולה

  13:15
 • מנחה ב'

  16:45
 • מנחה ג'

  18:00
 • ערבית מוצ"ש

  20:33

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:20
  • הנץ החמה05:32
  • סזק"ש (מ"א)08:31
  • סזק"ש (גר"א)09:07
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:54
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:18
  • חצות12:41
  • מנחה גדולה13:16
  • מנחה קטנה16:51
  • פלג המנחה18:20
  • שקיעה19:51
  • צאת הכוכבים20:12

  זמני שבת ויו״ט

  חוקת

  • הדלקת נרות19:21
  • צאת שבת / חג20:32

  בלק

  • הדלקת נרות19:22
  • צאת שבת / חג20:33
  • דף יומייומא ס"ט
  • ירושלמיסוטה כ"ב
  • רמב״ם יומינזירות ח'
  • משנה יומיתח"ו מ"ה.