22:06:00

ראשית תבואתו

בית כנסת קהילתי ראשית תבואתו

בס״ד
יום שבת
י"ט תשרי התשפ"ב
(25/09/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית ותיקין (אחרי סליחות אשכנזיות) - עיין בטבלה שעת התפילה לכל יום(ראשון, שני, שלישי, שישי)

 • שחרית א' (אחרי הסליחות)(ראשון, שני, שלישי, שישי)

  06:00
 • שחרית ב'(ראשון, שני, שלישי, שישי)

  07:00
 • שחרית ג'

  08:00
 • שחרית ד' - יום שישי בלבד(שישי)

  08:20
 • שחרית ה' - יום שישי בלבד(שישי)

  08:40
 • מנחה א'(ראשון, שני, שלישי, שישי)

  17:55
 • מנחה ב'(ראשון, שני, שלישי, שישי)

  18:15
 • ערבית א' (ראשון, שני, שלישי)

  18:59
 • ערבית ב'(ראשון, שני, שלישי)

  20:00
 • ערבית ג'(ראשון, שני, שלישי)

  22:00
 • ערבית ד'(ראשון, שני, שלישי, שישי)

  23:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה וקבלת שבת פלג

  16:50
 • מנחה ערב שבת

  18:15
 • שחרית הנץ - נץ נראה 6:22

  06:05
 • שחרית ב' שבת

  08:00
 • תפילת ילדים

  10:00
 • מנחה גדולה

  13:15
 • מנחה ב'

  16:45
 • מנחה ג'

  18:00
 • ערבית מוצ"ש

  19:07
 • במוצאי יום מנוחה

  במוצ"ש שבת תתקיים התוועדות לפני סליחות בפרגולה, ולאחר מכן סליחות בשעה 12:40.
  בואו בשמחה

 • ברוכים הבאים

  ברוכים הבאים למשפחות החדשות שמצטרפות לקהילה, ברכת יישוב טוב.

 • עליה בתחלואה

  יש להקפיד על עטיית מסכה בשהייה בתוך בית הכנסת ובמבואה!

 • סליחות

  סליחות נוסח עדות המזרח יתקיימו בשעה 5:05. לאחר מכן יתקיים המניין של 6:00 - (מניין פועלים). בתוך בית הכנסת.

  סליחות נוסח עדות אשכנז יתקיימו החל מיום שני בשעה 5:30 . מניין שלי של סליחות בשעה 7:30

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:18
 • הנץ החמה06:30
 • סזק"ש (מ"א)08:54
 • סזק"ש (גר"א)09:30
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:07
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:31
 • חצות12:31
 • מנחה גדולה13:01
 • מנחה קטנה16:02
 • פלג המנחה17:17
 • שקיעה18:34
 • צאת הכוכבים18:52

זמני שבת ויו״ט

חג הסוכות

 • הדלקת נרות18:10
 • צאת שבת / חג19:14

שבת חוה"מ סוכות

 • הדלקת נרות18:05
 • צאת שבת / חג19:08

שמחת תורה

 • הדלקת נרות18:01
 • צאת שבת / חג19:04

בראשית

 • הדלקת נרות17:56
 • צאת שבת / חג18:59
 • דף יומיביצה כ"ה
 • ירושלמינזיר ל"א
 • רמב״ם יומיבית הבחירה ג'
 • משנה יומיתח"ו צ"ד.