02:16:16

ראשית תבואתו

בית כנסת קהילתי ראשית תבואתו

בס״ד
יום שבת
ט"ו אדר א' התשפ"ד
(24/02/2024)

זמני תפילות - חול

 • סליחות

  05:10
 • שחרית א' (מניין פועלים במשכן הדסה)

  06:00
 • שחרית ותיקין - עיין בטבלה שעת התפילה לכל יום

 • שחרית ב'

  07:00
 • שחרית ג'

  08:00
 • שחרית ד' - יום שישי בלבד(שישי)

  08:20
 • שחרית ה' - יום שישי בלבד(שישי)

  08:40
 • מנחה ב'

  17:10
 • ערבית א'

  17:52
 • ערבית ב'

  20:00
 • ערבית ג'

  22:00
 • ערבית ד'

  23:00
 • סליחות

  00:40

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  17:10
 • שחרית הנץ - נץ נראה 6:45

  05:45
 • שחרית ב' שבת

  08:00
 • תפילת ילדים

  10:00
 • מנחה גדולה

  13:15
 • מנחה ב'

  16:15
 • מנחה ג'

  17:30
 • ערבית מוצ"ש

  18:06
 • ערבית מוצ"ש ב'

  18:35
 • סליחות

  00:40
 • מזל טוב

  מזל טוב למשפחת אריאל ובת-חן כהן להולדת הבת
  ולמשפחת משה וחן גולדברג להולדת הבן

 • שינויים בהנחיות קורונה

  החל מיום ראשון, בתפילות מעל 50 איש
  הכניסה תותר רק לבעלי התו הירקו
  החדש.
  זכאים לתו הירוק:
  *מחוסן לאחר חיסון שלישי.
  *מחוסן לאחר חיסון שני עד חצי שנה
  ממועד החיסון.
  *מחלים עד חצי שנה מההחלמה.
  *מחלים ומחוסן.
  *תוצאה שלילית בבדיקה (מהירה תקפה ל24 שעות. PCR תקפה ל72 שעות)

  יש להמשיך ולהקפיד על עטיית מסכה בשהייה בתוך בית הכנסת ובמבואה!

זמני היום - חריש

 • עלות השחר5:01
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:28
 • הנץ החמה6:13
 • סזק"ש (מ"א)8:27
 • סזק"ש (גר"א)9:03
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:36
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:00
 • חצות11:53
 • מנחה גדולה12:23
 • מנחה קטנה15:10
 • פלג המנחה16:21
 • שקיעה17:34
 • צאת הכוכבים17:52
 • צאת הכוכבים ר״ת18:46

זמני שבת ויו״ט

תצוה

 • הדלקת נרות17:03
 • צאת שבת / חג18:09
 • צאת שבת / חג ר״ת18:46

כי תשא

 • הדלקת נרות17:09
 • צאת שבת / חג18:14
 • צאת שבת / חג ר״ת18:52
 • דף יומיבבא קמא קי"ד
 • ירושלמישבת ע"ג
 • רמב״ם יומישחיטה י'
 • משנה יומיתח"ג ע"ב.