18:54:25

ראשית תבואתו

בית כנסת קהילתי ראשית תבואתו

בס״ד
יום שני
א' חשון התשפ"א
(19/10/2020)

זמני תפילות - חול

 • שחרית א

  06:00
 • שחרית ותיקין

  06:35
 • שחרית ג

  07:00
 • שחרית ד

  08:00
 • שחרית ה(שישי)

  08:30
 • מנחה א

  17:25
 • מנחה ב

  17:45
 • ערבית א

  18:25
 • ערבית ב

  20:00
 • ערבית ג

  22:00
 • ערבית ד

  23:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  17:35
 • שחרית הנץ - נץ נראה 6:52

  06:15
 • שחרית ב

  07:00
 • שחרית ג

  08:15
 • מנחה גדולה

  13:00
 • מנחה ב

  16:45
 • מנחה ג

  17:15
 • ערבית מוצ״ש

  18:35
 • ערבית מוצ"ש ב

  18:55
 • ונשמרתם מאד לנפשותיכם

  הנחיות הסגר:
  - בית הכנסת סגור וכל התפילות יהיו בפרגולה/חנייה.
  - אין לחנות בחניית בית הכנסת כדי שיוכלו להתפלל שם
  - התפילות בחוץ מוגבלות ל20 מתפללים למניין.
  - יש להמשיך להקפיד על מסכות (כולל האף) וריחוק 2 מטר אחד מהשני
  - מי שבני ביתו שוהים בבידוד ומסתובבים חופשי בבית, אין לבא לבית הכנסת.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:35
 • הנץ החמה06:47
 • סזק"ש (מ"א)08:59
 • סזק"ש (גר"א)09:35
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:08
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:32
 • חצות12:24
 • מנחה גדולה12:54
 • מנחה קטנה15:41
 • פלג המנחה16:52
 • שקיעה18:03
 • צאת הכוכבים18:21

זמני שבת ויו״ט

נח

 • הדלקת נרות17:29
 • צאת שבת / חג18:33
 • דף יומיעירובין ע"א
 • ירושלמימגילה י"א
 • רמב״ם יומימילה א'
 • משנה יומיתח"ה ע"ה: