16:44:42

ראשית תבואתו

בית כנסת קהילתי ראשית תבואתו

בס״ד
יום שלישי
י"ט אב התשפ"ב
(16/08/2022)

זמני תפילות - חול

 • שחרית א' (מניין פועלים במשכן הדסה)

  06:00
 • שחרית ותיקין - עיין בטבלה שעת התפילה לכל יום

 • שחרית ב'

  07:00
 • שחרית ג'

  08:00
 • שחרית ד' - יום שישי בלבד(שישי)

  08:20
 • שחרית ה' - יום שישי בלבד(שישי)

  08:40
 • מנחה ב'

  19:00
 • ערבית א'

  19:38
 • ערבית ב'

  20:00
 • ערבית ג'

  22:00
 • ערבית ד'

  23:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  19:00
 • שחרית הנץ - נץ נראה 6:45

  05:40
 • שחרית ב' שבת

  08:00
 • תפילת ילדים

  10:00
 • מנחה גדולה

  13:15
 • מנחה ב'

  16:15
 • מנחה ג'

  17:30
 • ערבית מוצ"ש

  19:59
 • ערבית מוצ"ש ב'

  20:25
 • מזל טוב

  מזל טוב למשפחת אריאל ובת-חן כהן להולדת הבת
  ולמשפחת משה וחן גולדברג להולדת הבן

 • שינויים בהנחיות קורונה

  החל מיום ראשון, בתפילות מעל 50 איש
  הכניסה תותר רק לבעלי התו הירקו
  החדש.
  זכאים לתו הירוק:
  *מחוסן לאחר חיסון שלישי.
  *מחוסן לאחר חיסון שני עד חצי שנה
  ממועד החיסון.
  *מחלים עד חצי שנה מההחלמה.
  *מחלים ומחוסן.
  *תוצאה שלילית בבדיקה (מהירה תקפה ל24 שעות. PCR תקפה ל72 שעות)

  יש להמשיך ולהקפיד על עטיית מסכה בשהייה בתוך בית הכנסת ובמבואה!

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:52
 • זמן הנחת טלית ותפילין05:19
 • הנץ החמה06:04
 • סזק"ש (מ"א)08:48
 • סזק"ש (גר"א)09:24
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:06
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:30
 • חצות12:44
 • מנחה גדולה13:17
 • מנחה קטנה16:37
 • פלג המנחה18:00
 • שקיעה19:25
 • צאת הכוכבים19:45
 • צאת הכוכבים ר״ת20:37

זמני שבת ויו״ט

עקב

 • הדלקת נרות18:51
 • צאת שבת / חג19:57
 • צאת שבת / חג ר״ת20:32
 • דף יומיכתובות מ"א
 • ירושלמיסנהדרין ל"ח
 • רמב״ם יומיחובל ומזיק ג'
 • משנה יומיתח"א צ"ו: