23:52:03

ראשית תבואתו

בית כנסת קהילתי ראשית תבואתו

בס״ד
יום ראשון
כ"ג אב התשפ"א
(01/08/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית ותיקין - עיין בטבלה שעת התפילה לכל יום

 • שחרית ב'

  07:00
 • שחרית ג'

  08:00
 • שחרית ד' - יום שישי בלבד

  08:20
 • שחרית ה' - יום שישי בלבד

  08:40
 • מנחה א'

  19:00
 • מנחה ב'

  19:20
 • ערבית א'

  20:04
 • ערבית ב'

  22:00
 • ערבית ג'

  23:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה וקבלת שבת פלג

  17:45
 • מנחה ערב שבת

  19:15
 • שחרית הנץ - נץ נראה 6:05

  05:25
 • שחרית ב' שבת

  08:00
 • תפילת ילדים

  10:00
 • מנחה גדולה

  13:15
 • מנחה ב'

  16:45
 • מנחה ג'

  18:00
 • ערבית מוצ"ש

  20:26
 • עלייה בתחלואה

  בעקבות העלייה בתחלואה, יש להקפיד על עטיית מסכה בשהייה בתוך בית הכנסת ובמבואה

 • שהשמחה במעונו

  מזל טוב למשפחת הרב אלישע קראוטהמר ולרבנית טוהר לרגל כניסתו של אריאל לנועם עול מצוות.

  מזל טוב לאהרון ודפנה ליברזון לרגל הולדת ביתם מבשרת. בחיק ירא אלהים תנתן.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:37
 • הנץ החמה05:49
 • סזק"ש (מ"א)08:42
 • סזק"ש (גר"א)09:18
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
 • חצות12:46
 • מנחה גדולה13:21
 • מנחה קטנה16:49
 • פלג המנחה18:16
 • שקיעה19:44
 • צאת הכוכבים20:05

זמני שבת ויו״ט

עקב

 • הדלקת נרות19:10
 • צאת שבת / חג20:18
 • דף יומיסוכה י"ח
 • ירושלמינדרים י'
 • רמב״ם יומיתרומות ו'
 • משנה יומיתח"ו ס"ג.