10:12:02

ראשית תבואתו

בית כנסת קהילתי ראשית תבואתו

בס״ד
יום חמישי
כ"ב אייר התשפ"ד
(30/05/2024)

זמני תפילות - חול

 • סליחות

  05:10
 • שחרית א' (מניין פועלים במשכן הדסה)

  06:00
 • שחרית ותיקין - עיין בטבלה שעת התפילה לכל יום

 • שחרית ב'

  07:00
 • שחרית ג'

  08:00
 • שחרית ד' - יום שישי בלבד(שישי)

  08:20
 • שחרית ה' - יום שישי בלבד(שישי)

  08:40
 • מנחה ב'

  19:20
 • ערבית א'

  20:05
 • ערבית ב'

  20:00
 • ערבית ג'

  22:00
 • ערבית ד'

  23:00
 • סליחות

  00:40

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  19:20
 • שחרית הנץ - נץ נראה 6:45

  05:05
 • שחרית ב' שבת

  08:00
 • תפילת ילדים

  10:00
 • מנחה גדולה

  13:15
 • מנחה ב'

  16:15
 • מנחה ג'

  17:30
 • ערבית מוצ"ש

  20:18
 • ערבית מוצ"ש ב'

  20:45
 • סליחות

  00:40
 • מזל טוב

  מזל טוב למשפחת אריאל ובת-חן כהן להולדת הבת
  ולמשפחת משה וחן גולדברג להולדת הבן

 • שינויים בהנחיות קורונה

  החל מיום ראשון, בתפילות מעל 50 איש
  הכניסה תותר רק לבעלי התו הירקו
  החדש.
  זכאים לתו הירוק:
  *מחוסן לאחר חיסון שלישי.
  *מחוסן לאחר חיסון שני עד חצי שנה
  ממועד החיסון.
  *מחלים עד חצי שנה מההחלמה.
  *מחלים ומחוסן.
  *תוצאה שלילית בבדיקה (מהירה תקפה ל24 שעות. PCR תקפה ל72 שעות)

  יש להמשיך ולהקפיד על עטיית מסכה בשהייה בתוך בית הכנסת ובמבואה!

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:21
 • זמן הנחת טלית ותפילין4:48
 • הנץ החמה5:33
 • סזק"ש (מ"א)8:29
 • סזק"ש (גר"א)9:05
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:52
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:16
 • חצות12:37
 • מנחה גדולה13:12
 • מנחה קטנה16:44
 • פלג המנחה18:12
 • שקיעה19:43
 • צאת הכוכבים20:04
 • צאת הכוכבים ר״ת20:55

זמני שבת ויו״ט

בחוקותי

 • הדלקת נרות19:13
 • צאת שבת / חג20:24
 • צאת שבת / חג ר״ת20:56
 • דף יומיבבא מציעא צ"ב
 • ירושלמיפסחים י"ב
 • רמב״ם יומימעשרות י"ד
 • משנה יומיתח"ג ק"כ.