01:59:50

ראשית תבואתו

בית כנסת קהילתי ראשית תבואתו

בס״ד
יום שבת
כ"ג כסלו התשפ"ב
(27/11/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית א' (מניין פועלים במשכן הדסה)

  06:00
 • שחרית ותיקין - עיין בטבלה שעת התפילה לכל יום

 • שחרית ב'

  07:00
 • שחרית ג'

  08:00
 • שחרית ד' - יום שישי בלבד(שישי)

  08:20
 • שחרית ה' - יום שישי בלבד(שישי)

  08:40
 • מנחה ב'

  16:15
 • ערבית א'

  16:55
 • ערבית ב'

  20:00
 • ערבית ג'

  22:00
 • ערבית ד'

  23:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  16:15
 • שחרית הנץ - נץ נראה 6:45

  05:55
 • שחרית ב' שבת

  08:00
 • תפילת ילדים

  10:00
 • מנחה גדולה

  13:15
 • מנחה ב'

  16:15
 • מנחה ג'

  17:30
 • ערבית מוצ"ש

  17:08
 • ערבית מוצ"ש ב'

  17:35
 • מזל טוב

  מזל טוב למשפחת אריאל ובת-חן כהן להולדת הבת
  ולמשפחת משה וחן גולדברג להולדת הבן

 • שינויים בהנחיות קורונה

  החל מיום ראשון, בתפילות מעל 50 איש
  הכניסה תותר רק לבעלי התו הירקו
  החדש.
  זכאים לתו הירוק:
  *מחוסן לאחר חיסון שלישי.
  *מחוסן לאחר חיסון שני עד חצי שנה
  ממועד החיסון.
  *מחלים עד חצי שנה מההחלמה.
  *מחלים ומחוסן.
  *תוצאה שלילית בבדיקה (מהירה תקפה ל24 שעות. PCR תקפה ל72 שעות)

  יש להמשיך ולהקפיד על עטיית מסכה בשהייה בתוך בית הכנסת ובמבואה!

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:08
 • הנץ החמה06:20
 • סזק"ש (מ"א)08:17
 • סזק"ש (גר"א)08:53
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:21
 • ס"ז תפילה (גר"א) 09:45
 • חצות11:27
 • מנחה גדולה11:57
 • מנחה קטנה14:26
 • פלג המנחה15:30
 • שקיעה16:36
 • צאת הכוכבים16:54

זמני שבת ויו״ט

וישב

 • הדלקת נרות16:06
 • צאת שבת / חג17:13

מקץ שבת חנוכה

 • הדלקת נרות16:05
 • צאת שבת / חג17:13
 • דף יומיתענית ט"ו
 • ירושלמיגיטין מ"ז
 • רמב״ם יומיפסולי המוקדשין ג'
 • משנה יומיתח"ו קכ"ה: