23:25:33

ראשית תבואתו

בית כנסת קהילתי ראשית תבואתו

בס״ד
יום חמישי
ח' שבט התשפ"א
(21/01/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית ותיקין

  06:30
 • שחרית ב

  07:00
 • שחרית ג

  08:00
 • שחרית ד(שישי)

  08:45
 • מנחה א'

  16:20
 • מנחה ב'

  16:40
 • ערבית א'

  17:25
 • ערבית ג'

  20:00
 • ערבית ד'

  22:00
 • ערבית ה'

  23:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  16:45
 • שחרית הנץ (תפילה באהל) - נץ נראה 6:47

  06:05
 • שחרית ב (תפילה בפרגולה)

  07:00
 • שחרית ג (תפילה באהל - רק אחרי סיום תפילת הנץ)

  08:00
 • מנחה גדולה

  12:30
 • מנחה ב

  13:00
 • מנחה ג

  15:30
 • מנחה ד

  16:00
 • ערבית מוצ״ש א'

  17:45
 • ערבית מוצ"ש ב'

  18:05
 • מניין פועלים במיקום חלופי

  עקב מצב המניין המוקדם בזמן הסגר, השבוע ושבוע הבא אין מנין ב5:50 במקום זה יש ב6:00 באוהל אברהם (גפן 53 בחנייה)

 • הנחיות קורונה בסגר

  אין תפילות בתוך היכל בית הכנסת באופן גורף גם כאשר גשום או סוער.
  התפילות יתקיימו במספר מוקדים בשטח הפתוח בלבד.
  כל מניין לא יחרוג מ10 אנשים.
  אחריות השמירה על ההנחיות מוטלת על כל המתפללים. הגבאים לא יוכלו להיות נוכחים בכל תפילה.
  מוקדי התפילה אליהם אפשר להתפצל:
  אוהל בחנייה
  פרגולה
  חניית העפר בין בית הכנסת לתמר 29
  מדרכה ממול בית הכנסת
  אוהל אברהם בגפן 53 (המניין מתקיים כבר רצוף מהסגר הראשון).

  בשבתות יתקיימו מנייני חצרות נוספים שיתפרסמו בנפרד. מי שמעוניין לקיים מניין חצר וצריך ס"ת, נא לפנות לגבאים בתיאום מראש.
  יש לשמור על מסכות המכסות גם את הפה וגם את האף בכל מהלך התפילה כולל חזנים.
  יש לשמור על מרחק של שני מטרים בין המתפללים.
  יש להחזיר את הציוד חזרה לבית הכנסת בסיום התפילה.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:28
 • הנץ החמה06:40
 • סזק"ש (מ"א)08:39
 • סזק"ש (גר"א)09:15
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:43
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:07
 • חצות11:51
 • מנחה גדולה12:21
 • מנחה קטנה14:52
 • פלג המנחה15:57
 • שקיעה17:04
 • צאת הכוכבים17:22

זמני שבת ויו״ט

בא

 • הדלקת נרות16:35
 • צאת שבת / חג17:43
 • דף יומיפסחים ס"א
 • ירושלמייבמות ל'
 • רמב״ם יומיקידוש החודש י"ח
 • משנה יומיתח"ה קכ"ב: