22:06:26

משכן דניאל

בס״ד
יום חמישי
ח' שבט התשפ"א
(21/01/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - הודו(שני, חמישי)

  06:50
 • שחרית - הודו(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  07:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שחרית - הודו

  07:45
 • מנחה גדולה

  13:15
 • ערבית - מוצ״ש

  17:40
 • בית כנסת משכן דניאל - תאנה 13

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:28
 • הנץ החמה06:40
 • סזק"ש (מ"א)08:39
 • סזק"ש (גר"א)09:15
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:43
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:07
 • חצות11:51
 • מנחה גדולה12:21
 • מנחה קטנה14:52
 • פלג המנחה15:57
 • שקיעה17:04
 • צאת הכוכבים17:22

  זמני שבת ויו״ט

  בא

  • הדלקת נרות16:35
  • צאת שבת / חג17:43
  • דף יומיפסחים ס"א
  • ירושלמייבמות ל'
  • רמב״ם יומיקידוש החודש י"ח
  • משנה יומיתח"ה קכ"ב: