21:24:13

משכן דניאל

בס״ד
יום חמישי
ט"ז אב התש"פ
(06/08/2020)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - הודו(שני, חמישי)

  06:50
 • שחרית - הודו(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  07:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שחרית - הודו

  07:45
 • מנחה גדולה

  13:15
 • ערבית - מוצ״ש

  20:15
 • בית כנסת משכן דניאל - תאנה 13

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:46
 • הנץ החמה05:58
 • סזק"ש (מ"א)08:45
 • סזק"ש (גר"א)09:21
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:05
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:29
 • חצות12:45
 • מנחה גדולה13:19
 • מנחה קטנה16:43
 • פלג המנחה18:08
 • שקיעה19:34
 • צאת הכוכבים19:55

  זמני שבת ויו״ט

  עקב

  • הדלקת נרות19:03
  • צאת שבת / חג20:10
  • דף יומישבת קנ"ג
  • ירושלמיסוכה כ"ג
  • רמב״ם יומידעות ו'
  • משנה יומיתח"ה ל"ח: