20:43:02

משכן דניאל

בס״ד
יום שני
ט"ו שבט התשפ"ב
(17/01/2022)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - הודו(שני, חמישי)

  06:50
 • שחרית - הודו(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  07:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שחרית - הודו

  07:45
 • מנחה גדולה

  13:15
 • ערבית - מוצ״ש

  17:35
 • בית כנסת משכן דניאל - תאנה 13

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:29
 • הנץ החמה06:41
 • סזק"ש (מ"א)08:39
 • סזק"ש (גר"א)09:15
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:43
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:07
 • חצות11:49
 • מנחה גדולה12:19
 • מנחה קטנה14:49
 • פלג המנחה15:53
 • שקיעה17:00
 • צאת הכוכבים17:18

  זמני שבת ויו״ט

  יתרו

  • הדלקת נרות16:34
  • צאת שבת / חג17:42
  • דף יומימועד קטן ה'
  • ירושלמיקידושין מ"ד
  • רמב״ם יומישגגות א'
  • משנה יומיתח"ו קנ"א.