23:01:32

משכן דניאל

בס״ד
יום ראשון
ו' אייר התשפ"א
(18/04/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - הודו(שני, חמישי)

  06:50
 • שחרית - הודו(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  07:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שחרית - הודו

  07:45
 • מנחה גדולה

  13:15
 • ערבית - מוצ״ש

  19:45
 • בית כנסת משכן דניאל - תאנה 13

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:03
 • הנץ החמה06:15
 • סזק"ש (מ"א)08:52
 • סזק"ש (גר"א)09:28
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:08
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:32
 • חצות12:40
 • מנחה גדולה13:12
 • מנחה קטנה16:25
 • פלג המנחה17:45
 • שקיעה19:08
 • צאת הכוכבים19:27

  זמני שבת ויו״ט

  תזריע מצורע

  • הדלקת נרות18:41
  • צאת שבת / חג19:48
  • דף יומישקלים כ"א
  • ירושלמיכתובות כ"ה
  • רמב״ם יומיאיסורי ביאה י"ז
  • משנה יומיתח"ו י':