09:27:57

משכן דניאל

בס״ד
יום רביעי
ז' תמוז התשפ"ב
(06/07/2022)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - הודו(שני, חמישי)

  06:50
 • שחרית - הודו(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  07:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שחרית - הודו

  07:45
 • מנחה גדולה

  13:15
 • ערבית - מוצ״ש

  20:30
 • בית כנסת משכן דניאל - תאנה 13

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:26
 • זמן הנחת טלית ותפילין04:53
 • הנץ החמה05:38
 • סזק"ש (מ"א)08:35
 • סזק"ש (גר"א)09:11
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:58
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:22
 • חצות12:44
 • מנחה גדולה13:20
 • מנחה קטנה16:53
 • פלג המנחה18:21
 • שקיעה19:52
 • צאת הכוכבים20:13
 • צאת הכוכבים ר״ת21:04

  זמני שבת ויו״ט

  בלק

  • הדלקת נרות19:21
  • צאת שבת / חג20:32
  • צאת שבת / חג ר״ת21:03
  • דף יומייבמות קכ"א
  • ירושלמימכות ז'
  • רמב״ם יומינזקי ממון ג'
  • משנה יומיתח"א ע"ו.