12:08:44

משכן דניאל

בס״ד
יום חמישי
י"ט תמוז התשפ"ד
(25/07/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - הודו(שני, חמישי)

  06:50
 • שחרית - הודו(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  07:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שחרית - הודו

  07:45
 • מנחה גדולה

  13:15
 • ערבית - מוצ״ש

  20:25
 • בית כנסת משכן דניאל - תאנה 13

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:37
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:04
 • הנץ החמה5:49
 • סזק"ש (מ"א)8:42
 • סזק"ש (גר"א)9:18
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
 • חצות12:46
 • מנחה גדולה13:21
 • מנחה קטנה16:49
 • פלג המנחה18:16
 • שקיעה19:44
 • צאת הכוכבים20:05
 • צאת הכוכבים ר״ת20:56

  זמני שבת ויו״ט

  פנחס

  • הדלקת נרות19:13
  • צאת שבת / חג20:21
  • צאת שבת / חג ר״ת20:55
  • דף יומיבבא בתרא ל'
  • ירושלמיפסחים ס"ח
  • רמב״ם יומיביאת מקדש ב'
  • משנה יומיתח"ג קמ"ח.