00:53:24

משכן דניאל

בס״ד
יום שבת
ט"ו אדר א' התשפ"ד
(24/02/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - הודו(שני, חמישי)

  06:50
 • שחרית - הודו(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  07:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שחרית - הודו

  07:45
 • מנחה גדולה

  13:15
 • ערבית - מוצ״ש

  18:10
 • בית כנסת משכן דניאל - תאנה 13

זמני היום - חריש

 • עלות השחר5:01
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:28
 • הנץ החמה6:13
 • סזק"ש (מ"א)8:27
 • סזק"ש (גר"א)9:03
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:36
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:00
 • חצות11:53
 • מנחה גדולה12:23
 • מנחה קטנה15:10
 • פלג המנחה16:21
 • שקיעה17:34
 • צאת הכוכבים17:52
 • צאת הכוכבים ר״ת18:46

  זמני שבת ויו״ט

  תצוה

  • הדלקת נרות17:03
  • צאת שבת / חג18:09
  • צאת שבת / חג ר״ת18:46

  כי תשא

  • הדלקת נרות17:09
  • צאת שבת / חג18:14
  • צאת שבת / חג ר״ת18:52
  • דף יומיבבא קמא קי"ד
  • ירושלמישבת ע"ג
  • רמב״ם יומישחיטה י'
  • משנה יומיתח"ג ע"ב.