20:50:56

משכן דניאל

בס״ד
יום שבת
י"ט תשרי התשפ"ב
(25/09/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - הודו(שני, חמישי)

  06:50
 • שחרית - הודו(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  07:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שחרית - הודו

  07:45
 • מנחה גדולה

  13:15
 • ערבית - מוצ״ש

  19:10
 • בית כנסת משכן דניאל - תאנה 13

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:18
 • הנץ החמה06:30
 • סזק"ש (מ"א)08:54
 • סזק"ש (גר"א)09:30
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:07
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:31
 • חצות12:31
 • מנחה גדולה13:01
 • מנחה קטנה16:02
 • פלג המנחה17:17
 • שקיעה18:34
 • צאת הכוכבים18:52

  זמני שבת ויו״ט

  חג הסוכות

  • הדלקת נרות18:10
  • צאת שבת / חג19:14

  שבת חוה"מ סוכות

  • הדלקת נרות18:05
  • צאת שבת / חג19:08

  שמחת תורה

  • הדלקת נרות18:01
  • צאת שבת / חג19:04

  בראשית

  • הדלקת נרות17:56
  • צאת שבת / חג18:59
  • דף יומיביצה כ"ה
  • ירושלמינזיר ל"א
  • רמב״ם יומיבית הבחירה ג'
  • משנה יומיתח"ו צ"ד.