18:09:57

משכן דניאל

בס״ד
יום שני
א' חשון התשפ"א
(19/10/2020)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - הודו(שני, חמישי)

  06:50
 • שחרית - הודו(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  07:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שחרית - הודו

  07:45
 • מנחה גדולה

  13:15
 • ערבית - מוצ״ש

  18:40
 • בית כנסת משכן דניאל - תאנה 13

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:35
 • הנץ החמה06:47
 • סזק"ש (מ"א)08:59
 • סזק"ש (גר"א)09:35
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:08
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:32
 • חצות12:24
 • מנחה גדולה12:54
 • מנחה קטנה15:41
 • פלג המנחה16:52
 • שקיעה18:03
 • צאת הכוכבים18:21

  זמני שבת ויו״ט

  נח

  • הדלקת נרות17:29
  • צאת שבת / חג18:33
  • דף יומיעירובין ע"א
  • ירושלמימגילה י"א
  • רמב״ם יומימילה א'
  • משנה יומיתח"ה ע"ה: