23:26:13

משכן דניאל

בס״ד
יום שישי
ח' תמוז התשפ"א
(18/06/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - הודו(שני, חמישי)

  06:50
 • שחרית - הודו(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  07:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שחרית - הודו

  07:45
 • מנחה גדולה

  13:15
 • ערבית - מוצ״ש

  20:30
 • בית כנסת משכן דניאל - תאנה 13

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:20
 • הנץ החמה05:32
 • סזק"ש (מ"א)08:30
 • סזק"ש (גר"א)09:06
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:54
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:18
 • חצות12:40
 • מנחה גדולה13:16
 • מנחה קטנה16:50
 • פלג המנחה18:20
 • שקיעה19:51
 • צאת הכוכבים20:12

  זמני שבת ויו״ט

  חוקת

  • הדלקת נרות19:21
  • צאת שבת / חג20:32
  • דף יומייומא ס"ח
  • ירושלמיסוטה כ"א
  • רמב״ם יומינזירות ז'
  • משנה יומיתח"ו מ"ד: