08:09:21

קהילת אבני החושן (ספיר 15)

קהילה דתית לאומית

בס״ד
יום שני
ט"ו אייר התשפ"ב
(16/05/2022)

זמני תפילות - חול

 • שחרית

  06:15
 • ערבית

  20:15

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שחרית

  08:30
 • תפילת ילדים - לאחר התפילה

 • שיעור נשים - בבה״כ

  17:00
 • מנחה

  18:00
 • ערבית מוצ״ש - 10דקות לפני צאת שבת

  19:55
 • ברוכים הבאים לכל המשפחות החדשות שהצטרפו

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:29
 • זמן הנחת טלית ותפילין04:56
 • הנץ החמה05:41
 • סזק"ש (מ"א)08:32
 • סזק"ש (גר"א)09:08
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:53
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
 • חצות12:36
 • מנחה גדולה13:10
 • מנחה קטנה16:38
 • פלג המנחה18:04
 • שקיעה19:33
 • צאת הכוכבים19:54
 • צאת הכוכבים ר״ת20:45

זמני שבת ויו״ט

בחוקותי

 • הדלקת נרות19:06
 • צאת שבת / חג20:16
 • צאת שבת / חג ר״ת20:48
 • דף יומייבמות ע'
 • ירושלמיבבא בתרא ל"ד
 • רמב״ם יומיטומאת אוכלין ז'
 • משנה יומיתח"א נ':