17:38:38

בית הכנסת חב״ד הפרחים

בס״ד
יום רביעי
ט"ז ניסן התשפ"ד
(24/04/2024)

זמני תפילות - חול

 • יפורסם בהמשך

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • לימוד חסידות

  08:00
 • מנחה

  18:35
 • ערבית ראש השנה א׳

  19:10
 • לימוד חסידות

  08:00
 • שחרית ראש השנה א׳

  09:00
 • מנחה ראש השנה א׳

  18:10
 • ערבית ראש השנה ב׳

  19:10
 • לימוד חסידות(ראשון)

  08:00
 • שחרית ראש השנה ב׳(ראשון)

  09:00
 • תקיעות שופר (משוער)(ראשון)

  11:15
 • מנחה ראש השנה ב׳(ראשון)

  18:00
 • תשליך(ראשון)

 • התוועדות(ראשון)

 • ערבית צאת ר״ה(ראשון)

  19:25
 • חדש! בית כנסת חב״ד הפרחים - זמני...

  * כלל הציבור מוזמן לתפילות במקום החדש והמרווח
  * כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה !

 • בית כנסת חב״ד חדש בשכונת הפרחים

  בשעה טובה ומוצלחת הננו שמחים להודיע על פתיחתו של בית כנסת חב״ד בשכונת הפרחים.

  התפילות יתקיימו במבנה החדש של ״תלמוד תורה - חריש״ ברחוב הכלנית 2

  נשמח בבואכם!
  < קובץ מצורף >

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:48
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:15
 • הנץ החמה6:00
 • סזק"ש (מ"א)8:42
 • סזק"ש (גר"א)9:18
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:01
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:25
 • חצות12:37
 • מנחה גדולה13:11
 • מנחה קטנה16:29
 • פלג המנחה17:52
 • שקיעה19:18
 • צאת הכוכבים19:37
 • צאת הכוכבים ר״ת20:30

  זמני שבת ויו״ט

  חג הפסח

  • הדלקת נרות18:46
  • צאת שבת / חג19:53
  • צאת שבת / חג ר״ת20:29

  שבת חוה"מ פסח

  • הדלקת נרות18:49
  • צאת שבת / חג19:57
  • צאת שבת / חג ר״ת20:32
  • דף יומיבבא מציעא נ"ו
  • ירושלמיעירובין מ"א
  • רמב״ם יומימתנות עניים ג'
  • משנה יומיתח"ג ק"ב.