09:55:32

יאמר ליעקב

בית כנסת בנוסח תימן

בס״ד
יום רביעי
ז' תמוז התשפ"ב
(06/07/2022)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שיר השירים

  17:20
 • מנחה וקבלת שבת

  17:40
 • שחרית של שבת

  07:30
 • מנחה של שבת

  16:15
 • ערבית של מוצ"ש

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:26
  • זמן הנחת טלית ותפילין04:53
  • הנץ החמה05:38
  • סזק"ש (מ"א)08:35
  • סזק"ש (גר"א)09:11
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:58
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:22
  • חצות12:44
  • מנחה גדולה13:20
  • מנחה קטנה16:53
  • פלג המנחה18:21
  • שקיעה19:52
  • צאת הכוכבים20:13
  • צאת הכוכבים ר״ת21:04

  זמני שבת ויו״ט

  בלק

  • הדלקת נרות19:21
  • צאת שבת / חג20:32
  • צאת שבת / חג ר״ת21:03
  • דף יומייבמות קכ"א
  • ירושלמימכות ז'
  • רמב״ם יומינזקי ממון ג'
  • משנה יומיתח"א ע"ו.