21:25:00

יאמר ליעקב

בית כנסת בנוסח תימן

בס״ד
יום שבת
י"ט תשרי התשפ"ב
(25/09/2021)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שיר השירים

  17:20
 • מנחה וקבלת שבת

  17:40
 • שחרית של שבת

  07:30
 • מנחה של שבת

  16:15
 • ערבית של מוצ"ש

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:18
  • הנץ החמה06:30
  • סזק"ש (מ"א)08:54
  • סזק"ש (גר"א)09:30
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:07
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:31
  • חצות12:31
  • מנחה גדולה13:01
  • מנחה קטנה16:02
  • פלג המנחה17:17
  • שקיעה18:34
  • צאת הכוכבים18:52

  זמני שבת ויו״ט

  חג הסוכות

  • הדלקת נרות18:10
  • צאת שבת / חג19:14

  שבת חוה"מ סוכות

  • הדלקת נרות18:05
  • צאת שבת / חג19:08

  שמחת תורה

  • הדלקת נרות18:01
  • צאת שבת / חג19:04

  בראשית

  • הדלקת נרות17:56
  • צאת שבת / חג18:59
  • דף יומיביצה כ"ה
  • ירושלמינזיר ל"א
  • רמב״ם יומיבית הבחירה ג'
  • משנה יומיתח"ו צ"ד.