12:37:42

יאמר ליעקב

בית כנסת בנוסח תימן

בס״ד
יום חמישי
י"ט תמוז התשפ"ד
(25/07/2024)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שיר השירים

  17:20
 • מנחה וקבלת שבת

  17:40
 • שחרית של שבת

  07:30
 • מנחה של שבת

  16:15
 • ערבית של מוצ"ש

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר4:37
  • זמן הנחת טלית ותפילין5:04
  • הנץ החמה5:49
  • סזק"ש (מ"א)8:42
  • סזק"ש (גר"א)9:18
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
  • חצות12:46
  • מנחה גדולה13:21
  • מנחה קטנה16:49
  • פלג המנחה18:16
  • שקיעה19:44
  • צאת הכוכבים20:05
  • צאת הכוכבים ר״ת20:56

  זמני שבת ויו״ט

  פנחס

  • הדלקת נרות19:13
  • צאת שבת / חג20:21
  • צאת שבת / חג ר״ת20:55
  • דף יומיבבא בתרא ל'
  • ירושלמיפסחים ס"ח
  • רמב״ם יומיביאת מקדש ב'
  • משנה יומיתח"ג קמ"ח.