21:54:13

יאמר ליעקב

בית כנסת בנוסח תימן

בס״ד
יום חמישי
ט"ז אב התש"פ
(06/08/2020)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שיר השירים

  18:40
 • מנחה וקבלת שבת

  19:05
 • שחרית של שבת

  07:30
 • מנחה של שבת

  17:30
 • ערבית של מוצ"ש

  20:00

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:46
  • הנץ החמה05:58
  • סזק"ש (מ"א)08:45
  • סזק"ש (גר"א)09:21
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:05
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:29
  • חצות12:45
  • מנחה גדולה13:19
  • מנחה קטנה16:43
  • פלג המנחה18:08
  • שקיעה19:34
  • צאת הכוכבים19:55

  זמני שבת ויו״ט

  עקב

  • הדלקת נרות19:03
  • צאת שבת / חג20:10
  • דף יומישבת קנ"ג
  • ירושלמיסוכה כ"ג
  • רמב״ם יומידעות ו'
  • משנה יומיתח"ה ל"ח: