18:42:00

יאמר ליעקב

בית כנסת בנוסח תימן

בס״ד
יום רביעי
ט"ז ניסן התשפ"ד
(24/04/2024)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שיר השירים

  17:20
 • מנחה וקבלת שבת

  17:40
 • שחרית של שבת

  07:30
 • מנחה של שבת

  16:15
 • ערבית של מוצ"ש

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר4:48
  • זמן הנחת טלית ותפילין5:15
  • הנץ החמה6:00
  • סזק"ש (מ"א)8:42
  • סזק"ש (גר"א)9:18
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:01
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:25
  • חצות12:37
  • מנחה גדולה13:11
  • מנחה קטנה16:29
  • פלג המנחה17:52
  • שקיעה19:18
  • צאת הכוכבים19:37
  • צאת הכוכבים ר״ת20:30

  זמני שבת ויו״ט

  חג הפסח

  • הדלקת נרות18:46
  • צאת שבת / חג19:53
  • צאת שבת / חג ר״ת20:29

  שבת חוה"מ פסח

  • הדלקת נרות18:49
  • צאת שבת / חג19:57
  • צאת שבת / חג ר״ת20:32
  • דף יומיבבא מציעא נ"ו
  • ירושלמיעירובין מ"א
  • רמב״ם יומימתנות עניים ג'
  • משנה יומיתח"ג ק"ב.