21:10:46

יאמר ליעקב

בית כנסת בנוסח תימן

בס״ד
יום שני
ט"ו שבט התשפ"ב
(17/01/2022)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שיר השירים

  17:20
 • מנחה וקבלת שבת

  17:40
 • שחרית של שבת

  07:30
 • מנחה של שבת

  16:15
 • ערבית של מוצ"ש

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:29
  • הנץ החמה06:41
  • סזק"ש (מ"א)08:39
  • סזק"ש (גר"א)09:15
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:43
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:07
  • חצות11:49
  • מנחה גדולה12:19
  • מנחה קטנה14:49
  • פלג המנחה15:53
  • שקיעה17:00
  • צאת הכוכבים17:18

  זמני שבת ויו״ט

  יתרו

  • הדלקת נרות16:34
  • צאת שבת / חג17:42
  • דף יומימועד קטן ה'
  • ירושלמיקידושין מ"ד
  • רמב״ם יומישגגות א'
  • משנה יומיתח"ו קנ"א.