16:03:57

אשרי האיש - המניין האשכנזי

בס״ד
יום שלישי
י"ח אדר התשפ"א
(02/03/2021)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה + קבלת שבת

  17:05
 • מנחה שבת

  16:15
 • שחרית שבת (הודו) - הודו

  08:00
 • המניין האשכנזי החדש

  באולם של בית הספר ,פסגת אמיר, לחינוך מיוחד.
  ברחוב אורן 58 (בפינת הרחובות אורן-תמר, סמוך ל-תמר 33)

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:54
 • הנץ החמה06:06
 • סזק"ש (מ"א)08:23
 • סזק"ש (גר"א)08:59
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:32
 • ס"ז תפילה (גר"א) 09:56
 • חצות11:51
 • מנחה גדולה12:21
 • מנחה קטנה15:13
 • פלג המנחה16:25
 • שקיעה17:39
 • צאת הכוכבים17:57

זמני שבת ויו״ט

כי תשא שבת פרה

 • הדלקת נרות17:11
 • צאת שבת / חג18:17
 • דף יומיפסחים ק"א
 • ירושלמייבמות ע'
 • רמב״ם יומיגירושין ה'
 • משנה יומיתח"ה קמ"ב: