19:07:26

אשרי האיש - המניין האשכנזי

בס״ד
יום רביעי
ט"ז ניסן התשפ"ד
(24/04/2024)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה + קבלת שבת + ערבית

  18:50
 • שחרית שבת - הודו

  08:00
 • מנחה בשבת

  18:00
 • ערבית בצאת שבת

  19:55
 • המניין האשכנזי החדש

  באולם של בית הספר ,פסגת אמיר, לחינוך מיוחד.
  ברחוב אורן 58 (בפינת הרחובות אורן-תמר, סמוך ל-תמר 33)

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:48
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:15
 • הנץ החמה6:00
 • סזק"ש (מ"א)8:42
 • סזק"ש (גר"א)9:18
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:01
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:25
 • חצות12:37
 • מנחה גדולה13:11
 • מנחה קטנה16:29
 • פלג המנחה17:52
 • שקיעה19:18
 • צאת הכוכבים19:37
 • צאת הכוכבים ר״ת20:30

זמני שבת ויו״ט

חג הפסח

 • הדלקת נרות18:46
 • צאת שבת / חג19:53
 • צאת שבת / חג ר״ת20:29

שבת חוה"מ פסח

 • הדלקת נרות18:49
 • צאת שבת / חג19:57
 • צאת שבת / חג ר״ת20:32
 • דף יומיבבא מציעא נ"ו
 • ירושלמיעירובין מ"א
 • רמב״ם יומימתנות עניים ג'
 • משנה יומיתח"ג ק"ב.