22:16:18

אשרי האיש - המניין האשכנזי

בס״ד
יום חמישי
ט"ז אב התש"פ
(06/08/2020)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה בערש"ק, קבלת שבת וערבית - הבאים להתפלל חייבים לחתום על הצהרת בריאות

  19:10
 • שחרית שבת (הודו) - הודו

  08:00
 • מנחה שבת

  18:20
 • המניין האשכנזי החדש

  באולם של בית הספר ,פסגת אמיר, לחינוך מיוחד.
  ברחוב אורן 58 (בפינת הרחובות אורן-תמר, סמוך ל-תמר 33)

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:46
 • הנץ החמה05:58
 • סזק"ש (מ"א)08:45
 • סזק"ש (גר"א)09:21
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:05
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:29
 • חצות12:45
 • מנחה גדולה13:19
 • מנחה קטנה16:43
 • פלג המנחה18:08
 • שקיעה19:34
 • צאת הכוכבים19:55

זמני שבת ויו״ט

עקב

 • הדלקת נרות19:03
 • צאת שבת / חג20:10
 • דף יומישבת קנ"ג
 • ירושלמיסוכה כ"ג
 • רמב״ם יומידעות ו'
 • משנה יומיתח"ה ל"ח: