01:47:46

חב״ד בצוותא

בס״ד
יום שבת
ט"ו אדר א' התשפ"ד
(24/02/2024)

זמני תפילות - חול

 • חסידות - שחרית א׳

  05:40
 • שחרית א׳ - הודו

  06:15
 • שחרית מניין שני - הודו

  08:30
 • מנחה

  17:20
 • לימוד רמב״ם - אחרי מנחה

 • ערבית

  18:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה וקבלת שבת

  17:25
 • שיעור חסידות - קפה ועוגה יוגשו עד לזמן התפילה

  08:30
 • שחרית

  09:30
 • קידוש והתוועדות - אחרי תפילת שחרית

  11:45
 • מנחה

  16:55
 • שיעור הלכה וחזרת דא״ח

 • ערבית מוצ״ש

  18:00
 • חב״ד בצוותא - רח׳ יחד 16

  חב"ד בצוותא
  בית כנסת, שיעורים, התוועדויות, פעילויות לילדים ועוד..

  ניתן לתרום שבתות
  לעילוי נשמת, לזכות, ימי הולדת, וכו'

  בהזדמנות זו נודה למתפללים שלקחו חלק והקימו הוראת קבע, ומסייעים בהוצאות החודשיות...

  הוראת קבע ניתן למלא בקישור:
  http://bit.ly/BETZAVTA

  לתרומות כלליות בקישור:
  https://bit.ly/בצוותא

  או בפייבוקס :

  https://payboxapp.page.link/awY1RfqbkSxV4ZNq6

  וכן בהעברה לחשבון :
  חב"ד בצוותא חריש
  בנק מזרחי
  סניף 593

זמני היום - חריש

 • עלות השחר5:01
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:28
 • הנץ החמה6:13
 • סזק"ש (מ"א)8:27
 • סזק"ש (גר"א)9:03
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:36
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:00
 • חצות11:53
 • מנחה גדולה12:23
 • מנחה קטנה15:10
 • פלג המנחה16:21
 • שקיעה17:34
 • צאת הכוכבים17:52
 • צאת הכוכבים ר״ת18:46

זמני שבת ויו״ט

תצוה

 • הדלקת נרות17:03
 • צאת שבת / חג18:09
 • צאת שבת / חג ר״ת18:46

כי תשא

 • הדלקת נרות17:09
 • צאת שבת / חג18:14
 • צאת שבת / חג ר״ת18:52
 • דף יומיבבא קמא קי"ד
 • ירושלמישבת ע"ג
 • רמב״ם יומישחיטה י'
 • משנה יומיתח"ג ע"ב.