21:25:46

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום רביעי
כ"א חשון התשפ"ב
(27/10/2021)

שיעורי השבוע