21:48:18

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום חמישי
ח' שבט התשפ"א
(21/01/2021)

שיעורי השבוע

 • שישי

 • לימוד חסידות - בין מנחה לערביתבית מנחם

 • דף יומי - הרב ברנד - חצי שעה לפני מנחהכוכבי אור

 • דף יומי - שיעור בזום - הרב שי ינאי. השיעור ממשיך אחרי התפילה ב7:00ראשית תבואתו

  05:15
 • דף יומי - שישי בלבד, חצי שעהלב חריש

  06:30
 • גמרא מסכת שבת, הרב אשר זגדון - לאחר תפילת הנץ החמהמקדש שלמה

  06:40
 • גמרא מסכת שבת, הרב אשר זגדון - לאחר המנין של שחרית של שעה 8מקדש שלמה

  08:50
 • כולל יום השישי - שיעור בזום - שני שיעורים. מעבירי השיעורים משתניםראשית תבואתו

  09:15
 • ג'עלה שירה ורעיונות מפרשת שבוע - עם הרב אסף טייבי שליט"אבית הכנסת "דרכי אבות"

  20:00