18:01:09

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שני
א' חשון התשפ"א
(19/10/2020)

שיעורי השבוע

 • שישי

 • דף יומי - הרב ברנד - חצי שעה לפני מנחהכוכבי אור

 • לימוד חסידות - בין מנחה לערביתבית מנחם

 • דף יומי - הרב שי ינאיראשית תבואתו

  05:15
 • דף יומי - שישי בלבד, חצי שעהלב חריש

  06:30
 • גמרא מסכת שבת, הרב אשר זגדון - לאחר תפילת הנץ החמהמקדש שלמה

  06:40
 • גמרא מסכת שבת, הרב אשר זגדון - לאחר המנין של שחרית של שעה 8מקדש שלמה

  08:50
 • כולל יום השישי - שני שיעורים. מעבירי השיעורים משתניםראשית תבואתו

  09:15