21:12:32

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום חמישי
ט"ז אב התש"פ
(06/08/2020)

שיעורי השבוע

 • חמישי

 • דף יומי - הרב ברנד - חצי שעה לפני מנחהכוכבי אור

 • דף יומי - הרב שי ינאיראשית תבואתו

  05:00
 • גמרא מסכת שבת, הרב אשר זגדון - לאחר תפילת הנץ החמהמקדש שלמה

  06:40
 • גמרא מסכת שבת, הרב אשר זגדון - לאחר המנין של שחרית של שעה 8מקדש שלמה

  08:50
 • כולל אברכים סדר א' - 9:00-13:00 ניתן להצטרף ללימודמקדש שלמה

  09:00
 • כולל חסדי אבות (סדר בוקר) - 09:00 - 13:00אהבת חיים

  09:00
 • שיעור באסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ע"פ הנושא הנלמד בכולל מקדש שלמה

  12:30
 • כולל אברכים סדר ב' - 15:00-18:00 ניתן להצטרף ללימודמקדש שלמה

  15:00
 • כולל חסדי אבות (סדר צהריים) - 16:00 - 18:00אהבת חיים

  16:00
 • בין מנחה לערבית - פרשת השבוע - שחף צטריןראשית תבואתו

  19:35
 • סדר לימוד 'טועמיה' - הכנה לשבת - לימוד חסידי בפרשת שבוע. כיבוד קלבית כנסת חב״ד

  20:00
 • דף יומי - ימי חול בלבדלב חריש

  20:15
 • כולל ערב - 20:30 - 22:30אהבת חיים

  20:30
 • חמין של חריש - ספר יהושע - בפרגולהראשית תבואתו

  20:45
 • אור החיים הקדוש - לימוד משותף באור החיים הקדוש מלוה בצ'ולנטניגון חדש

  20:45
 • דף יומי - הרב יוסי מייכורראשית תבואתו

  21:00
 • שיעור הלכה לנשים דוברות ספרדית - הרב משה מרדכי קוסמינסקי - רימון 5/16ראשית תבואתו

  21:00
 • מסכת ביצה, הרב אבא בביובמקדש שלמה

  21:15
 • שישי

 • לימוד חסידות - בין מנחה לערביתבית מנחם

 • דף יומי - הרב ברנד - חצי שעה לפני מנחהכוכבי אור

 • דף יומי - שישי בלבד, חצי שעהלב חריש

  06:30
 • גמרא מסכת שבת, הרב אשר זגדון - לאחר תפילת הנץ החמהמקדש שלמה

  06:40
 • גמרא מסכת שבת, הרב אשר זגדון - לאחר המנין של שחרית של שעה 8מקדש שלמה

  08:50
 • כולל יום השישי - שני שיעורים. מעבירי השיעורים משתנים ראשית תבואתו

  09:15