22:06:42

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום ראשון
כ"ג אב התשפ"א
(01/08/2021)

שיעורי השבוע