15:14:34

"מאיר השחר"

שכונת הפרחים, חריש

בס״ד
יום שלישי
י"ח אדר התשפ"א
(02/03/2021)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  16:15
 • שחרית של שבת - קורבנות

  07:30
 • מנחה של שבת

  15:20
 • ערבית למוצאי שבת

  17:05

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:54
  • הנץ החמה06:06
  • סזק"ש (מ"א)08:23
  • סזק"ש (גר"א)08:59
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:32
  • ס"ז תפילה (גר"א) 09:56
  • חצות11:51
  • מנחה גדולה12:21
  • מנחה קטנה15:13
  • פלג המנחה16:25
  • שקיעה17:39
  • צאת הכוכבים17:57

  זמני שבת ויו״ט

  כי תשא שבת פרה

  • הדלקת נרות17:11
  • צאת שבת / חג18:17
  • דף יומיפסחים ק"א
  • ירושלמייבמות ע'
  • רמב״ם יומיגירושין ה'
  • משנה יומיתח"ה קמ"ב: