00:45:47

"מאיר השחר"

בית כנסת בנוסח יהדות מרוקו, שכונת הפרחים, חריש.

בס״ד
יום שבת
ט"ו אדר א' התשפ"ד
(24/02/2024)

זמני תפילות - חול

 • ערבית

  20:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  17:00
 • שחרית של שבת

  07:50
 • מנחה של שבת

  16:00
 • ערבית למוצאי שבת

  17:50

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר5:01
  • זמן הנחת טלית ותפילין5:28
  • הנץ החמה6:13
  • סזק"ש (מ"א)8:27
  • סזק"ש (גר"א)9:03
  • ס"ז תפילה (מ"א)9:36
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:00
  • חצות11:53
  • מנחה גדולה12:23
  • מנחה קטנה15:10
  • פלג המנחה16:21
  • שקיעה17:34
  • צאת הכוכבים17:52
  • צאת הכוכבים ר״ת18:46

  זמני שבת ויו״ט

  תצוה

  • הדלקת נרות17:03
  • צאת שבת / חג18:09
  • צאת שבת / חג ר״ת18:46

  כי תשא

  • הדלקת נרות17:09
  • צאת שבת / חג18:14
  • צאת שבת / חג ר״ת18:52
  • דף יומיבבא קמא קי"ד
  • ירושלמישבת ע"ג
  • רמב״ם יומישחיטה י'
  • משנה יומיתח"ג ע"ב.