19:23:16

"מאיר השחר"

בית כנסת בנוסח יהדות מרוקו, שכונת הפרחים, חריש.

בס״ד
יום שבת
ט' סיון התשפ"ד
(15/06/2024)

זמני תפילות - חול

 • ערבית

  20:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  19:20
 • שחרית של שבת

  07:50
 • מנחה של שבת

  16:00
 • ערבית למוצאי שבת

  20:10

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר4:20
  • זמן הנחת טלית ותפילין4:47
  • הנץ החמה5:32
  • סזק"ש (מ"א)8:30
  • סזק"ש (גר"א)9:06
  • ס"ז תפילה (מ"א)9:53
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
  • חצות12:40
  • מנחה גדולה13:16
  • מנחה קטנה16:50
  • פלג המנחה18:19
  • שקיעה19:50
  • צאת הכוכבים20:12
  • צאת הכוכבים ר״ת21:02

  זמני שבת ויו״ט

  חג השבועות

  • הדלקת נרות19:19
  • צאת שבת / חג20:30
  • צאת שבת / חג ר״ת21:01

  נשא

  • הדלקת נרות19:20
  • צאת שבת / חג20:31
  • צאת שבת / חג ר״ת21:02

  בהעלותך

  • הדלקת נרות19:22
  • צאת שבת / חג20:33
  • צאת שבת / חג ר״ת21:04
  • דף יומיבבא מציעא ק"ח
  • ירושלמיפסחים כ"ח
  • רמב״ם יומיביכורים ה'
  • משנה יומיתח"ג קכ"ח.