07:36:38

"מאיר השחר"

בית כנסת בנוסח יהדות מרוקו, שכונת הפרחים, חריש.

בס״ד
יום שני
ט"ו אייר התשפ"ב
(16/05/2022)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  19:05
 • שחרית של שבת

  07:50
 • מנחה של שבת

  17:45
 • ערבית למוצאי שבת

  19:50
 • פתיחת העמותה הושלמה

  בשעה טובה נפתחה העמותה באופן רשמי, בקרוב יפתח חשבון בנק לעמותה, ומאז תרומות יתקבלו אך ורק לחשבון הבנק של העמותה.
  תודה רבה לעו"ד אוהד לפידות על ליווי התהליך בצורה מקצועית וכמעט בהתנדבות. ישלם ה' פעלו, ותהיה משכורתו שלימה מעם ה'!

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:29
 • זמן הנחת טלית ותפילין04:56
 • הנץ החמה05:41
 • סזק"ש (מ"א)08:32
 • סזק"ש (גר"א)09:08
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:53
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
 • חצות12:36
 • מנחה גדולה13:10
 • מנחה קטנה16:38
 • פלג המנחה18:04
 • שקיעה19:33
 • צאת הכוכבים19:54
 • צאת הכוכבים ר״ת20:45

זמני שבת ויו״ט

בחוקותי

 • הדלקת נרות19:06
 • צאת שבת / חג20:16
 • צאת שבת / חג ר״ת20:48
 • דף יומייבמות ע'
 • ירושלמיבבא בתרא ל"ד
 • רמב״ם יומיטומאת אוכלין ז'
 • משנה יומיתח"א נ':