02:13:13

יערות דבש (שכונת הפרחים)

בית הכנסת המרכזי בשכונת הפרחים.

בס״ד
יום שבת
ט"ו אדר א' התשפ"ד
(24/02/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית ימים רגילים - סיום עד 7:25(ראשון, שלישי, רביעי)

  06:45
 • שחרית בימי שני וחמישי(שני, חמישי)

  06:35
 • מנחה

  17:10
 • ערבית א' - בצאת הכוכבים

  17:50
 • ערבית ב'

  20:15
 • שחרית ביום שישי בלבד(שישי)

  08:15

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  17:10
 • קבלת שבת + ערבית

  17:30
 • שחרית שב״ק - קורבנות

  08:00
 • תהילים לילדים עם חלוקת ממתקים - אחרי שחרית (10:00)

 • תהילים לבנות

  12:10
 • מנחה מוקדמת

  12:30
 • מנחה שב״ק

  15:30
 • ערבית מוצ״ש - בצאת השבת

 • בשבת קודש

  תהילים לילדים עם חלוקת ממתקים ופתקי הגרלה בסיום מיד אחרי התפילה(הזמן של קריאת התהילים כ-10 דקות)

זמני היום - חריש

 • עלות השחר5:01
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:28
 • הנץ החמה6:13
 • סזק"ש (מ"א)8:27
 • סזק"ש (גר"א)9:03
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:36
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:00
 • חצות11:53
 • מנחה גדולה12:23
 • מנחה קטנה15:10
 • פלג המנחה16:21
 • שקיעה17:34
 • צאת הכוכבים17:52
 • צאת הכוכבים ר״ת18:46

זמני שבת ויו״ט

תצוה

 • הדלקת נרות17:03
 • צאת שבת / חג18:09
 • צאת שבת / חג ר״ת18:46

כי תשא

 • הדלקת נרות17:09
 • צאת שבת / חג18:14
 • צאת שבת / חג ר״ת18:52
 • דף יומיבבא קמא קי"ד
 • ירושלמישבת ע"ג
 • רמב״ם יומישחיטה י'
 • משנה יומיתח"ג ע"ב.