10:33:08

יערות דבש (שכונת הפרחים)

בית הכנסת המרכזי בשכונת הפרחים.

בס״ד
יום רביעי
ז' תמוז התשפ"ב
(06/07/2022)

זמני תפילות - חול

 • שחרית - סיום עד 7:05

  06:20
 • מנחה

  19:30
 • ערבית - בצאת הכוכבים

  20:10

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערב שבת

  19:30
 • קבלת שבת + ערבית

  19:45
 • שחרית שב״ק - קורבנות

  08:00
 • תהילים לילדים עם חלוקת ממתקים - אחרי שחרית (10:00)

 • מנחה מוקדמת

  12:30
 • מנחה שב״ק

  15:30
 • ערבית מוצ״ש - בצאת השבת

 • אבות ובנים

  20:25
 • הגרלה על הרחפן תתקיים בשבת ויחי

  הגרלה על הרחפן תתקיים בשבת ויחי

 • בשבת קודש

  תהילים לילדים עם חלוקת ממתקים ופתקי הגרלה בסיום מיד אחרי התפילה(הזמן של קריאת התהילים כ-10 דקות)

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:26
 • זמן הנחת טלית ותפילין04:53
 • הנץ החמה05:38
 • סזק"ש (מ"א)08:35
 • סזק"ש (גר"א)09:11
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:58
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:22
 • חצות12:44
 • מנחה גדולה13:20
 • מנחה קטנה16:53
 • פלג המנחה18:21
 • שקיעה19:52
 • צאת הכוכבים20:13
 • צאת הכוכבים ר״ת21:04

זמני שבת ויו״ט

בלק

 • הדלקת נרות19:21
 • צאת שבת / חג20:32
 • צאת שבת / חג ר״ת21:03
 • דף יומייבמות קכ"א
 • ירושלמימכות ז'
 • רמב״ם יומינזקי ממון ג'
 • משנה יומיתח"א ע"ו.