13:26:16

יערות דבש (שכונת הפרחים)

בית הכנסת המרכזי בשכונת הפרחים.

בס״ד
יום חמישי
י"ט תמוז התשפ"ד
(25/07/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית ימים רגילים - 6:30 - הודו, סיום עד 7:10, שחרית בראש חודש בשעה 6:20

  06:30
 • מנחה

  19:20
 • ערבית א' - בצאת הכוכבים

  20:05

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה א' (לפני הפלג)

  17:55
 • קבלת שבת וערבית א'(לאחר הפלג)

  18:15
 • מנחה ב' ערב שבת

  19:20
 • קבלת שבת + ערבית ב'

  19:40
 • שחרית שב״ק - קורבנות

  08:00
 • תהילים לילדים עם חלוקת ממתקים ופתקי הגרלה - אחרי שחרית (10:00)

 • תהילים לבנות כולל חלוקת ממתקים ופתקי הגרלה

  16:15
 • מנחה מוקדמת

  13:15
 • מנחה שב״ק

  17:30
 • ערבית מוצ״ש - בצאת השבת

 • בשבת קודש

  תהילים לילדים עם חלוקת ממתקים ופתקי הגרלה בסיום מיד אחרי התפילה(הזמן של קריאת התהילים כ-10 דקות)

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:37
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:04
 • הנץ החמה5:49
 • סזק"ש (מ"א)8:42
 • סזק"ש (גר"א)9:18
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
 • חצות12:46
 • מנחה גדולה13:21
 • מנחה קטנה16:49
 • פלג המנחה18:16
 • שקיעה19:44
 • צאת הכוכבים20:05
 • צאת הכוכבים ר״ת20:56

זמני שבת ויו״ט

פנחס

 • הדלקת נרות19:13
 • צאת שבת / חג20:21
 • צאת שבת / חג ר״ת20:55
 • דף יומיבבא בתרא ל'
 • ירושלמיפסחים ס"ח
 • רמב״ם יומיביאת מקדש ב'
 • משנה יומיתח"ג קמ"ח.