21:34:02

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום שבת
י"ט תשרי התשפ"ב
(25/09/2021)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  18:50
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

  05:30
 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה קטנה

  18:15
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  06:30
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  18:50
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  19:10
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:18
  • הנץ החמה06:30
  • סזק"ש (מ"א)08:54
  • סזק"ש (גר"א)09:30
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:07
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:31
  • חצות12:31
  • מנחה גדולה13:01
  • מנחה קטנה16:02
  • פלג המנחה17:17
  • שקיעה18:34
  • צאת הכוכבים18:52

  זמני שבת ויו״ט

  חג הסוכות

  • הדלקת נרות18:10
  • צאת שבת / חג19:14

  שבת חוה"מ סוכות

  • הדלקת נרות18:05
  • צאת שבת / חג19:08

  שמחת תורה

  • הדלקת נרות18:01
  • צאת שבת / חג19:04

  בראשית

  • הדלקת נרות17:56
  • צאת שבת / חג18:59
  • דף יומיביצה כ"ה
  • ירושלמינזיר ל"א
  • רמב״ם יומיבית הבחירה ג'
  • משנה יומיתח"ו צ"ד.