21:19:49

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום שני
ט"ו שבט התשפ"ב
(17/01/2022)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  17:20
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

  05:30
 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה קטנה

  16:40
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  06:40
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  17:20
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  17:35
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:29
  • הנץ החמה06:41
  • סזק"ש (מ"א)08:39
  • סזק"ש (גר"א)09:15
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:43
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:07
  • חצות11:49
  • מנחה גדולה12:19
  • מנחה קטנה14:49
  • פלג המנחה15:53
  • שקיעה17:00
  • צאת הכוכבים17:18

  זמני שבת ויו״ט

  יתרו

  • הדלקת נרות16:34
  • צאת שבת / חג17:42
  • דף יומימועד קטן ה'
  • ירושלמיקידושין מ"ד
  • רמב״ם יומישגגות א'
  • משנה יומיתח"ו קנ"א.