00:08:38

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום שבת
ט' תמוז התשפ"א
(19/06/2021)

זמני תפילות - חול

 • סליחות עדות המזרח

  04:30
 • סליחות עדות המזרח - בשטח פתוח ברחבת החניה של סופר מעיין 2000

  00:35
 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  20:10
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

  05:30
 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה קטנה

  19:30
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  05:30
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  20:10
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  20:30
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:20
  • הנץ החמה05:32
  • סזק"ש (מ"א)08:31
  • סזק"ש (גר"א)09:07
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:54
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:18
  • חצות12:41
  • מנחה גדולה13:16
  • מנחה קטנה16:51
  • פלג המנחה18:20
  • שקיעה19:51
  • צאת הכוכבים20:12

  זמני שבת ויו״ט

  חוקת

  • הדלקת נרות19:21
  • צאת שבת / חג20:32

  בלק

  • הדלקת נרות19:22
  • צאת שבת / חג20:33
  • דף יומייומא ס"ט
  • ירושלמיסוטה כ"ב
  • רמב״ם יומינזירות ח'
  • משנה יומיתח"ו מ"ה.