22:31:14

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום רביעי
כ"א חשון התשפ"ב
(27/10/2021)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  18:15
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

  05:30
 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה קטנה

  17:35
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  06:50
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  18:15
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  18:30
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:41
  • הנץ החמה06:53
  • סזק"ש (מ"א)09:02
  • סזק"ש (גר"א)09:38
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:09
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:33
  • חצות12:23
  • מנחה גדולה12:53
  • מנחה קטנה15:36
  • פלג המנחה16:45
  • שקיעה17:55
  • צאת הכוכבים18:13

  זמני שבת ויו״ט

  חיי שרה

  • הדלקת נרות17:23
  • צאת שבת / חג18:28
  • דף יומיראש השנה י"ח
  • ירושלמיגיטין ט"ז
  • רמב״ם יומימעשה הקורבנות א'
  • משנה יומיתח"ו ק"י.