10:04:05

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום רביעי
ז' תמוז התשפ"ב
(06/07/2022)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  20:10
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

  05:30
 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה קטנה

  19:30
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  05:35
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  20:10
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  20:30
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:26
  • זמן הנחת טלית ותפילין04:53
  • הנץ החמה05:38
  • סזק"ש (מ"א)08:35
  • סזק"ש (גר"א)09:11
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:58
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:22
  • חצות12:44
  • מנחה גדולה13:20
  • מנחה קטנה16:53
  • פלג המנחה18:21
  • שקיעה19:52
  • צאת הכוכבים20:13
  • צאת הכוכבים ר״ת21:04

  זמני שבת ויו״ט

  בלק

  • הדלקת נרות19:21
  • צאת שבת / חג20:32
  • צאת שבת / חג ר״ת21:03
  • דף יומייבמות קכ"א
  • ירושלמימכות ז'
  • רמב״ם יומינזקי ממון ג'
  • משנה יומיתח"א ע"ו.