22:49:52

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום חמישי
ח' שבט התשפ"א
(21/01/2021)

זמני תפילות - חול

 • סליחות עדות המזרח

  04:30
 • סליחות עדות המזרח - בשטח פתוח ברחבת החניה של סופר מעיין 2000

  00:35
 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  17:20
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

  05:30
 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה קטנה

  16:45
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  06:40
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  17:20
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  17:40
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:28
  • הנץ החמה06:40
  • סזק"ש (מ"א)08:39
  • סזק"ש (גר"א)09:15
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:43
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:07
  • חצות11:51
  • מנחה גדולה12:21
  • מנחה קטנה14:52
  • פלג המנחה15:57
  • שקיעה17:04
  • צאת הכוכבים17:22

  זמני שבת ויו״ט

  בא

  • הדלקת נרות16:35
  • צאת שבת / חג17:43
  • דף יומיפסחים ס"א
  • ירושלמייבמות ל'
  • רמב״ם יומיקידוש החודש י"ח
  • משנה יומיתח"ה קכ"ב: