23:16:01

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום ראשון
כ"ג אב התשפ"א
(01/08/2021)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  20:00
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

  05:30
 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה קטנה

  19:25
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  05:45
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  20:00
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  20:25
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:37
  • הנץ החמה05:49
  • סזק"ש (מ"א)08:42
  • סזק"ש (גר"א)09:18
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
  • חצות12:46
  • מנחה גדולה13:21
  • מנחה קטנה16:49
  • פלג המנחה18:16
  • שקיעה19:44
  • צאת הכוכבים20:05

  זמני שבת ויו״ט

  עקב

  • הדלקת נרות19:10
  • צאת שבת / חג20:18
  • דף יומיסוכה י"ח
  • ירושלמינדרים י'
  • רמב״ם יומיתרומות ו'
  • משנה יומיתח"ו ס"ג.