18:33:40

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום שני
א' חשון התשפ"א
(19/10/2020)

זמני תפילות - חול

 • סליחות עדות המזרח

  04:30
 • סליחות עדות המזרח - בשטח פתוח ברחבת החניה של סופר מעיין 2000

  00:35
 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  18:20
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

  05:30
 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה קטנה

  17:45
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  06:45
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  18:20
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  18:40
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:35
  • הנץ החמה06:47
  • סזק"ש (מ"א)08:59
  • סזק"ש (גר"א)09:35
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:08
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:32
  • חצות12:24
  • מנחה גדולה12:54
  • מנחה קטנה15:41
  • פלג המנחה16:52
  • שקיעה18:03
  • צאת הכוכבים18:21

  זמני שבת ויו״ט

  נח

  • הדלקת נרות17:29
  • צאת שבת / חג18:33
  • דף יומיעירובין ע"א
  • ירושלמימגילה י"א
  • רמב״ם יומימילה א'
  • משנה יומיתח"ה ע"ה: