01:41:08

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום שבת
ט"ו אדר א' התשפ"ד
(24/02/2024)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  17:50
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

  05:30
 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה קטנה

  17:15
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  06:10
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  17:50
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  18:10
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר5:01
  • זמן הנחת טלית ותפילין5:28
  • הנץ החמה6:13
  • סזק"ש (מ"א)8:27
  • סזק"ש (גר"א)9:03
  • ס"ז תפילה (מ"א)9:36
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:00
  • חצות11:53
  • מנחה גדולה12:23
  • מנחה קטנה15:10
  • פלג המנחה16:21
  • שקיעה17:34
  • צאת הכוכבים17:52
  • צאת הכוכבים ר״ת18:46

  זמני שבת ויו״ט

  תצוה

  • הדלקת נרות17:03
  • צאת שבת / חג18:09
  • צאת שבת / חג ר״ת18:46

  כי תשא

  • הדלקת נרות17:09
  • צאת שבת / חג18:14
  • צאת שבת / חג ר״ת18:52
  • דף יומיבבא קמא קי"ד
  • ירושלמישבת ע"ג
  • רמב״ם יומישחיטה י'
  • משנה יומיתח"ג ע"ב.