15:52:52

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום שלישי
י"ח אדר התשפ"א
(02/03/2021)

זמני תפילות - חול

 • סליחות עדות המזרח

  04:30
 • סליחות עדות המזרח - בשטח פתוח ברחבת החניה של סופר מעיין 2000

  00:35
 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  17:55
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

  05:30
 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה קטנה

  17:20
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  06:05
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  17:55
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  18:15
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:54
  • הנץ החמה06:06
  • סזק"ש (מ"א)08:23
  • סזק"ש (גר"א)08:59
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:32
  • ס"ז תפילה (גר"א) 09:56
  • חצות11:51
  • מנחה גדולה12:21
  • מנחה קטנה15:13
  • פלג המנחה16:25
  • שקיעה17:39
  • צאת הכוכבים17:57

  זמני שבת ויו״ט

  כי תשא שבת פרה

  • הדלקת נרות17:11
  • צאת שבת / חג18:17
  • דף יומיפסחים ק"א
  • ירושלמייבמות ע'
  • רמב״ם יומיגירושין ה'
  • משנה יומיתח"ה קמ"ב: