09:40:40

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום חמישי
כ"ב אייר התשפ"ד
(30/05/2024)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  20:00
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

  05:30
 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה קטנה

  19:25
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  05:30
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  20:00
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  20:20
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר4:21
  • זמן הנחת טלית ותפילין4:48
  • הנץ החמה5:33
  • סזק"ש (מ"א)8:29
  • סזק"ש (גר"א)9:05
  • ס"ז תפילה (מ"א)9:52
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:16
  • חצות12:37
  • מנחה גדולה13:12
  • מנחה קטנה16:44
  • פלג המנחה18:12
  • שקיעה19:43
  • צאת הכוכבים20:04
  • צאת הכוכבים ר״ת20:55

  זמני שבת ויו״ט

  בחוקותי

  • הדלקת נרות19:13
  • צאת שבת / חג20:24
  • צאת שבת / חג ר״ת20:56
  • דף יומיבבא מציעא צ"ב
  • ירושלמיפסחים י"ב
  • רמב״ם יומימעשרות י"ד
  • משנה יומיתח"ג ק"כ.