22:03:26

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום חמישי
ט"ז אב התש"פ
(06/08/2020)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  19:50
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:15
 • מנחה קטנה

  19:15
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  05:55
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  19:50
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  20:15
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:46
  • הנץ החמה05:58
  • סזק"ש (מ"א)08:45
  • סזק"ש (גר"א)09:21
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:05
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:29
  • חצות12:45
  • מנחה גדולה13:19
  • מנחה קטנה16:43
  • פלג המנחה18:08
  • שקיעה19:34
  • צאת הכוכבים19:55

  זמני שבת ויו״ט

  עקב

  • הדלקת נרות19:03
  • צאת שבת / חג20:10
  • דף יומישבת קנ"ג
  • ירושלמיסוכה כ"ג
  • רמב״ם יומידעות ו'
  • משנה יומיתח"ה ל"ח: