01:25:55

מקדש שלמה

בית כנסת של קהילת לעבדך באמת בראשות הרב אשר זיגדון...

בס״ד
יום רביעי
ט' כסלו התשפ"א
(25/11/2020)

זמני תפילות - חול

 • סליחות עדות המזרח

  04:30
 • סליחות עדות המזרח - בשטח פתוח ברחבת החניה של סופר מעיין 2000

  00:35
 • ערבית - 20 ד' אחרי שקיעה

  16:55
 • תפילה בנץ (אוסטרונומי) - עמידה בנץ

  05:30
 • שחרית מנין ג' - הודו

  08:00
 • מנחה גדולה

  13:30
 • מנחה קטנה

  16:15
 • ערבית

  20:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה גדולה יום שישי

  12:00
 • מנחה שבת קודש מנין ב'

  16:30
 • שחרית א׳ - עמידה בנץ - קרבנות שעה לפני הנץ

  06:15
 • קידושא רבא ושיעור - אחרי שחרית א׳

 • שחרית ב׳ - (קורבנות)

  07:30
 • תהילים לבנות

  11:30
 • מנחה גדולה

  13:30
 • תהילים לבנים

  16:00
 • מנחה

  16:00
 • שיעור בפרשת השבוע - לאחר מנחה

 • ערבית מוצ״ש א׳ - בצאת שבת

  16:55
 • ערבית מוצ״ש ב׳

  17:10
 • אבות ובנים - פרסים, הפתעות, הגרלות!!!

  18:30

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:06
  • הנץ החמה06:18
  • סזק"ש (מ"א)08:16
  • סזק"ש (גר"א)08:52
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:20
  • ס"ז תפילה (גר"א) 09:44
  • חצות11:26
  • מנחה גדולה11:56
  • מנחה קטנה14:26
  • פלג המנחה15:30
  • שקיעה16:36
  • צאת הכוכבים16:54

  זמני שבת ויו״ט

  ויצא

  • הדלקת נרות16:06
  • צאת שבת / חג17:13
  • דף יומיפסחים ד'
  • ירושלמיחגיגה י"ד
  • רמב״ם יומיעירובין א'
  • משנה יומיתח"ה צ"ד.