20:08:57

קומי אורי

בית מדרש, פעיל בכל שעות היום.

בס״ד
יום שבת
ט' סיון התשפ"ד
(15/06/2024)

זמני תפילות - חול

 • שחרית

  06:15
 • מנחה

  13:00
 • ערבית

  18:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה וערבית - מנחה עשר דקות לאחר זמן קבלת שבת שבלוחות ולאחר מכן קבלת שבת דבר תורה מפי הרב טוביה בלייכר ולאחר מכן ערבית

 • ערבית - ערבית של מוצ'ש, עשר דק' לאחר זמן צאת השבת המופיע בלוחות

 • שחרית - יש להתעדכן אצל הגבאים. לאחר התפילה קידוש ושיעור קצר

  06:30
 • ברוכים הבאים

  בית המדרש "קומי אורי"
  כתובת : רח' נרקיס 19

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:20
 • זמן הנחת טלית ותפילין4:47
 • הנץ החמה5:32
 • סזק"ש (מ"א)8:30
 • סזק"ש (גר"א)9:06
 • ס"ז תפילה (מ"א)9:53
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
 • חצות12:40
 • מנחה גדולה13:16
 • מנחה קטנה16:50
 • פלג המנחה18:19
 • שקיעה19:50
 • צאת הכוכבים20:12
 • צאת הכוכבים ר״ת21:02

זמני שבת ויו״ט

חג השבועות

 • הדלקת נרות19:19
 • צאת שבת / חג20:30
 • צאת שבת / חג ר״ת21:01

נשא

 • הדלקת נרות19:20
 • צאת שבת / חג20:31
 • צאת שבת / חג ר״ת21:02

בהעלותך

 • הדלקת נרות19:22
 • צאת שבת / חג20:33
 • צאת שבת / חג ר״ת21:04
 • דף יומיבבא מציעא ק"ח
 • ירושלמיפסחים כ"ח
 • רמב״ם יומיביכורים ה'
 • משנה יומיתח"ג קכ"ח.