23:23:31

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום ראשון
ו' אייר התשפ"א
(18/04/2021)

מנייני השבוע