09:49:04

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום רביעי
ז' תמוז התשפ"ב
(06/07/2022)

מנייני השבוע