19:52:00

 זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שבת
ט' סיון התשפ"ד
(15/06/2024)

מנייני השבוע