21:04:12

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שני
ט"ו שבט התשפ"ב
(17/01/2022)

מנייני השבוע