18:36:57

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום רביעי
י"א סיון התש"פ
(03/06/2020)

מנייני השבוע