01:22:32

 זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שבת
ט"ו אדר א' התשפ"ד
(24/02/2024)

מנייני השבוע