21:46:27

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום חמישי
ט"ז אב התש"פ
(06/08/2020)

מנייני השבוע