23:52:46

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שישי
ח' תמוז התשפ"א
(18/06/2021)

מנייני השבוע