18:56:33

שיר חדש

מניין ״שיר חדש״, נוסח תימני בלאדי

בס״ד
יום רביעי
ט"ז ניסן התשפ"ד
(24/04/2024)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מארי לילדים

  17:20
 • שיר השירים

  18:25
 • מנחה ערש״ק

  18:45
 • תיקון

  07:00
 • ברוך שאמר

  07:30
 • שיעור עם הרב ליאור ידעי

  16:15
 • מנחה שב״ק

  17:00
 • ערבית מוצ״ש

  20:00

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר4:48
  • זמן הנחת טלית ותפילין5:15
  • הנץ החמה6:00
  • סזק"ש (מ"א)8:42
  • סזק"ש (גר"א)9:18
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:01
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:25
  • חצות12:37
  • מנחה גדולה13:11
  • מנחה קטנה16:29
  • פלג המנחה17:52
  • שקיעה19:18
  • צאת הכוכבים19:37
  • צאת הכוכבים ר״ת20:30

   זמני שבת ויו״ט

   חג הפסח

   • הדלקת נרות18:46
   • צאת שבת / חג19:53
   • צאת שבת / חג ר״ת20:29

   שבת חוה"מ פסח

   • הדלקת נרות18:49
   • צאת שבת / חג19:57
   • צאת שבת / חג ר״ת20:32
   • דף יומיבבא מציעא נ"ו
   • ירושלמיעירובין מ"א
   • רמב״ם יומימתנות עניים ג'
   • משנה יומיתח"ג ק"ב.