15:54:58

שיר חדש

מניין ״שיר חדש״, נוסח תימני בלאדי

בס״ד
יום שלישי
י"ח אדר התשפ"א
(02/03/2021)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה ערש״ק

  17:00
 • תיקון

  07:00
 • ברוך שאמר

  07:30
 • מנחה שב״ק

  12:15
 • ערבית מוצ״ש

  18:00

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:54
  • הנץ החמה06:06
  • סזק"ש (מ"א)08:23
  • סזק"ש (גר"א)08:59
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:32
  • ס"ז תפילה (גר"א) 09:56
  • חצות11:51
  • מנחה גדולה12:21
  • מנחה קטנה15:13
  • פלג המנחה16:25
  • שקיעה17:39
  • צאת הכוכבים17:57

   זמני שבת ויו״ט

   כי תשא שבת פרה

   • הדלקת נרות17:11
   • צאת שבת / חג18:17
   • דף יומיפסחים ק"א
   • ירושלמייבמות ע'
   • רמב״ם יומיגירושין ה'
   • משנה יומיתח"ה קמ"ב: