13:28:08

בית כנסת אור החיים (שכונת הפרחים)

בית הכנסת בנוסח עדות המזרח ע״ש רבנו אור החיים הקדו...

בס״ד
יום חמישי
י"ט תמוז התשפ"ד
(25/07/2024)

זמני תפילות - חול

 • מנחה - ערבית מיד לאחר מנחה

  19:35
 • ערבית - פלג - מיד לאחר מנחה

  19:55

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • שיר השירים

  19:00
 • מנחה + קבלת שבת

  19:25
 • שיעור - ילקוט מעם לועז

  08:15
 • שחרית (הודו)

  08:45
 • פרקי תהלים להצלחת כלל עם ישראל

  10:25
 • שיעור ב"אור החיים הקדוש" זיע"א - מתבשמים מאור השבת

  17:45
 • מנחה

  17:45
 • מנחה

  18:45
 • סעודה שלישית - אחרי מנחה

  19:10
 • ערבית - מוצ״ש

  20:10
 • בית הכנסת אור החיים - שכונת הפרח...

  בית הכנסת בנוסח ספרדים ועדות המזרח ע״ש רבנו אור החיים הקדוש זיע״א

  *בנוסף יש כניסה מרחוב לוטם - צריך לעלות לקומה 2*

 • תרומות ונדרים

  יש לפנות לגבאים

זמני היום - חריש

 • עלות השחר4:37
 • זמן הנחת טלית ותפילין5:04
 • הנץ החמה5:49
 • סזק"ש (מ"א)8:42
 • סזק"ש (גר"א)9:18
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
 • חצות12:46
 • מנחה גדולה13:21
 • מנחה קטנה16:49
 • פלג המנחה18:16
 • שקיעה19:44
 • צאת הכוכבים20:05
 • צאת הכוכבים ר״ת20:56

זמני שבת ויו״ט

פנחס

 • הדלקת נרות19:13
 • צאת שבת / חג20:21
 • צאת שבת / חג ר״ת20:55
 • דף יומיבבא בתרא ל'
 • ירושלמיפסחים ס"ח
 • רמב״ם יומיביאת מקדש ב'
 • משנה יומיתח"ג קמ"ח.