09:11:19

בית כנסת חב״ד

בית כנסת חב"ד שע"י בית חב"ד חריש (ע״ר)

בס״ד
יום שני
ט"ו אייר התשפ"ב
(16/05/2022)

זמני תפילות - חול

 • שחרית א - הודו

  06:30
 • שחרית ב' - הודו

  08:15
 • ערבית ב'

  21:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה וקבלת שבת

  19:15
 • תהלים שבת מברכים

  07:30
 • לימוד חסידות

  08:30
 • שחרית

  09:30
 • התוועדות - שבת הכנה ליום ההילולא של הרבי זי"ע

  11:30
 • מנחה - לאחר התפילה - סדר ניגונים ומאמר חסידות

  19:05
 • ערבית מוצ״ש

  20:15
 • כולל ערב לחסידות

  בכל יום בשעות 20:00-21:30

 • יש להקפיד על חבישת מסכות ושמירת מרחק.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:29
 • זמן הנחת טלית ותפילין04:56
 • הנץ החמה05:41
 • סזק"ש (מ"א)08:32
 • סזק"ש (גר"א)09:08
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:53
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
 • חצות12:36
 • מנחה גדולה13:10
 • מנחה קטנה16:38
 • פלג המנחה18:04
 • שקיעה19:33
 • צאת הכוכבים19:54
 • צאת הכוכבים ר״ת20:45

זמני שבת ויו״ט

בחוקותי

 • הדלקת נרות19:06
 • צאת שבת / חג20:16
 • צאת שבת / חג ר״ת20:48
 • דף יומייבמות ע'
 • ירושלמיבבא בתרא ל"ד
 • רמב״ם יומיטומאת אוכלין ז'
 • משנה יומיתח"א נ':