16:44:48

זמני חריש

זמני התפילות והשיעורים תלויים בעדכון הגבאים

בס״ד
יום שלישי
י"ח אדר התשפ"א
(02/03/2021)

תפילות שמתקיימות היום

 • דף יומיפסחים ק"א
 • ירושלמייבמות ע'
 • רמב״ם יומיגירושין ה'
 • משנה יומיתח"ה קמ"ב:

זמני שבת ויו״ט

כי תשא שבת פרה

 • הדלקת נרות17:11
 • צאת שבת / חג18:17

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:54
 • הנץ החמה06:06
 • סזק"ש (מ"א)08:23
 • סזק"ש (גר"א)08:59
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:32
 • ס"ז תפילה (גר"א) 09:56
 • חצות11:51
 • מנחה גדולה12:21
 • מנחה קטנה15:13
 • פלג המנחה16:25
 • שקיעה17:39
 • צאת הכוכבים17:57

שיעורים שמתקיימים היום