23:52:33

אורן 32

מניין מאורגן

בס״ד
יום חמישי
ח' שבט התשפ"א
(21/01/2021)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - רח׳ אורן 32, בחניון

  20:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • ערבית מוצ״ש - 5 דק לפני צאת שבת

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:28
  • הנץ החמה06:40
  • סזק"ש (מ"א)08:39
  • סזק"ש (גר"א)09:15
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:43
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:07
  • חצות11:51
  • מנחה גדולה12:21
  • מנחה קטנה14:52
  • פלג המנחה15:57
  • שקיעה17:04
  • צאת הכוכבים17:22

   זמני שבת ויו״ט

   בא

   • הדלקת נרות16:35
   • צאת שבת / חג17:43
   • דף יומיפסחים ס"א
   • ירושלמייבמות ל'
   • רמב״ם יומיקידוש החודש י"ח
   • משנה יומיתח"ה קכ"ב: