22:53:46

אורן 32

מניין מאורגן

בס״ד
יום חמישי
ט"ז אב התש"פ
(06/08/2020)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - רח׳ אורן 32, בחניון

  20:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • ערבית מוצ״ש - 5 דק לפני צאת שבת

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:46
  • הנץ החמה05:58
  • סזק"ש (מ"א)08:45
  • סזק"ש (גר"א)09:21
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:05
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:29
  • חצות12:45
  • מנחה גדולה13:19
  • מנחה קטנה16:43
  • פלג המנחה18:08
  • שקיעה19:34
  • צאת הכוכבים19:55

   זמני שבת ויו״ט

   עקב

   • הדלקת נרות19:03
   • צאת שבת / חג20:10
   • דף יומישבת קנ"ג
   • ירושלמיסוכה כ"ג
   • רמב״ם יומידעות ו'
   • משנה יומיתח"ה ל"ח: