09:18:10

אורן 32

מניין מאורגן

בס״ד
יום שני
ט"ו אייר התשפ"ב
(16/05/2022)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - רח׳ אורן 32, בחניון

  20:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • ערבית מוצ״ש - 5 דק לפני צאת שבת

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:29
  • זמן הנחת טלית ותפילין04:56
  • הנץ החמה05:41
  • סזק"ש (מ"א)08:32
  • סזק"ש (גר"א)09:08
  • ס"ז תפילה (מ"א)09:53
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
  • חצות12:36
  • מנחה גדולה13:10
  • מנחה קטנה16:38
  • פלג המנחה18:04
  • שקיעה19:33
  • צאת הכוכבים19:54
  • צאת הכוכבים ר״ת20:45

   זמני שבת ויו״ט

   בחוקותי

   • הדלקת נרות19:06
   • צאת שבת / חג20:16
   • צאת שבת / חג ר״ת20:48
   • דף יומייבמות ע'
   • ירושלמיבבא בתרא ל"ד
   • רמב״ם יומיטומאת אוכלין ז'
   • משנה יומיתח"א נ':