00:33:33

אורן 32

מניין מאורגן

בס״ד
יום שני
ז' אייר התשפ"א
(19/04/2021)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - רח׳ אורן 32, בחניון

  20:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • ערבית מוצ״ש - 5 דק לפני צאת שבת

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:54
  • הנץ החמה06:06
  • סזק"ש (מ"א)08:46
  • סזק"ש (גר"א)09:22
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:03
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:27
  • חצות12:38
  • מנחה גדולה13:11
  • מנחה קטנה16:28
  • פלג המנחה17:49
  • שקיעה19:14
  • צאת הכוכבים19:33

   זמני שבת ויו״ט

   אחרי מות קדושים

   • הדלקת נרות18:46
   • צאת שבת / חג19:54
   • דף יומייומא ח'
   • ירושלמיכתובות ל"ג
   • רמב״ם יומימאכלות אסורות ג'
   • משנה יומיתח"ו י"ד: