00:18:25

אורן 32

מניין מאורגן

בס״ד
יום שני
כ"ד אב התשפ"א
(02/08/2021)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - רח׳ אורן 32, בחניון

  20:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • ערבית מוצ״ש - 5 דק לפני צאת שבת

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר04:43
  • הנץ החמה05:55
  • סזק"ש (מ"א)08:44
  • סזק"ש (גר"א)09:20
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:05
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:29
  • חצות12:46
  • מנחה גדולה13:20
  • מנחה קטנה16:45
  • פלג המנחה18:11
  • שקיעה19:38
  • צאת הכוכבים19:59

   זמני שבת ויו״ט

   ראה

   • הדלקת נרות19:04
   • צאת שבת / חג20:11
   • דף יומיסוכה כ"ו
   • ירושלמינדרים י"ח
   • רמב״ם יומיתרומות י"ד
   • משנה יומיתח"ו ס"ז.