23:32:16

אורן 32

מניין מאורגן

בס״ד
יום רביעי
כ"א חשון התשפ"ב
(27/10/2021)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - רח׳ אורן 32, בחניון

  20:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • ערבית מוצ״ש - 5 דק לפני צאת שבת

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:41
  • הנץ החמה06:53
  • סזק"ש (מ"א)09:02
  • סזק"ש (גר"א)09:38
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:09
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:33
  • חצות12:23
  • מנחה גדולה12:53
  • מנחה קטנה15:36
  • פלג המנחה16:45
  • שקיעה17:55
  • צאת הכוכבים18:13

   זמני שבת ויו״ט

   חיי שרה

   • הדלקת נרות17:23
   • צאת שבת / חג18:28
   • דף יומיראש השנה י"ח
   • ירושלמיגיטין ט"ז
   • רמב״ם יומימעשה הקורבנות א'
   • משנה יומיתח"ו ק"י.