21:14:24

אורן 32

מניין מאורגן

בס״ד
יום שבת
ט' סיון התשפ"ד
(15/06/2024)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - רח׳ אורן 32, בחניון

  20:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • ערבית מוצ״ש - 5 דק לפני צאת שבת

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר4:20
  • זמן הנחת טלית ותפילין4:47
  • הנץ החמה5:32
  • סזק"ש (מ"א)8:30
  • סזק"ש (גר"א)9:06
  • ס"ז תפילה (מ"א)9:53
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:17
  • חצות12:40
  • מנחה גדולה13:16
  • מנחה קטנה16:50
  • פלג המנחה18:19
  • שקיעה19:50
  • צאת הכוכבים20:12
  • צאת הכוכבים ר״ת21:02

   זמני שבת ויו״ט

   חג השבועות

   • הדלקת נרות19:19
   • צאת שבת / חג20:30
   • צאת שבת / חג ר״ת21:01

   נשא

   • הדלקת נרות19:20
   • צאת שבת / חג20:31
   • צאת שבת / חג ר״ת21:02

   בהעלותך

   • הדלקת נרות19:22
   • צאת שבת / חג20:33
   • צאת שבת / חג ר״ת21:04
   • דף יומיבבא מציעא ק"ח
   • ירושלמיפסחים כ"ח
   • רמב״ם יומיביכורים ה'
   • משנה יומיתח"ג קכ"ח.