19:10:22

אורן 32

מניין מאורגן

בס״ד
יום שני
א' חשון התשפ"א
(19/10/2020)

זמני תפילות - חול

 • ערבית - רח׳ אורן 32, בחניון

  20:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • ערבית מוצ״ש - 5 דק לפני צאת שבת

  זמני היום - חריש

  • עלות השחר05:35
  • הנץ החמה06:47
  • סזק"ש (מ"א)08:59
  • סזק"ש (גר"א)09:35
  • ס"ז תפילה (מ"א)10:08
  • ס"ז תפילה (גר"א) 10:32
  • חצות12:24
  • מנחה גדולה12:54
  • מנחה קטנה15:41
  • פלג המנחה16:52
  • שקיעה18:03
  • צאת הכוכבים18:21

   זמני שבת ויו״ט

   נח

   • הדלקת נרות17:29
   • צאת שבת / חג18:33
   • דף יומיעירובין ע"א
   • ירושלמימגילה י"א
   • רמב״ם יומימילה א'
   • משנה יומיתח"ה ע"ה: