23:54:30

לב חריש

בס״ד
יום ראשון
ו' אייר התשפ"א
(18/04/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית (מניין מהיר) - סיום עד 6:30(שני, חמישי)

  05:55
 • שחרית (מניין מהיר) - סיום עד 6:30(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  06:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה + קבלת שבת

  19:25
 • שחרית

  08:00
 • קידוש - זמן משוער

  10:00
 • מנחה

  19:00
 • סעודה שלישית - משוער, אחרי מנחה

  19:20
 • ערבית מוצ״ש - (מזמורים 5 ד׳ לפני)

  20:30
 • בית כנסת חדש נפתח בחריש!

  בשבח והודיה לקב"ה על חסדיו הרבים - פתחנו את בית הכנסת!
  נוסח מעורב אשכנזי-ספרדי.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:03
 • הנץ החמה06:15
 • סזק"ש (מ"א)08:52
 • סזק"ש (גר"א)09:28
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:08
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:32
 • חצות12:40
 • מנחה גדולה13:12
 • מנחה קטנה16:25
 • פלג המנחה17:45
 • שקיעה19:08
 • צאת הכוכבים19:27

זמני שבת ויו״ט

תזריע מצורע

 • הדלקת נרות18:41
 • צאת שבת / חג19:48
 • דף יומישקלים כ"א
 • ירושלמיכתובות כ"ה
 • רמב״ם יומיאיסורי ביאה י"ז
 • משנה יומיתח"ו י':