00:23:30

לב חריש

בס״ד
יום שבת
ט' תמוז התשפ"א
(19/06/2021)

זמני תפילות - חול

 • שחרית (מניין מהיר) - סיום עד 6:30(שני, חמישי)

  05:55
 • שחרית (מניין מהיר) - סיום עד 6:30(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  06:00
 • מנחה יום חול

  18:50
 • ערבית - בצאת הכוכבים (השעה היא הערכה בלבד)

  19:30

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה + קבלת שבת

  18:40
 • שחרית

  08:00
 • קידוש - זמן משוער

  10:00
 • מנחה

  18:15
 • ערבית מוצ״ש - (מזמורים 5 ד׳ לפני)

  20:10
 • בית כנסת חדש נפתח בחריש!

  בשבח והודיה לקב"ה על חסדיו הרבים - פתחנו את בית הכנסת!
  נוסח מעורב אשכנזי-ספרדי.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:20
 • הנץ החמה05:32
 • סזק"ש (מ"א)08:31
 • סזק"ש (גר"א)09:07
 • ס"ז תפילה (מ"א)09:54
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:18
 • חצות12:41
 • מנחה גדולה13:16
 • מנחה קטנה16:51
 • פלג המנחה18:20
 • שקיעה19:51
 • צאת הכוכבים20:12

זמני שבת ויו״ט

חוקת

 • הדלקת נרות19:21
 • צאת שבת / חג20:32

בלק

 • הדלקת נרות19:22
 • צאת שבת / חג20:33
 • דף יומייומא ס"ט
 • ירושלמיסוטה כ"ב
 • רמב״ם יומינזירות ח'
 • משנה יומיתח"ו מ"ה.