16:29:08

לב חריש

בס״ד
יום שלישי
י"ט אב התשפ"ב
(16/08/2022)

זמני תפילות - חול

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה + קבלת שבת

  18:50
 • שחרית

  08:00
 • קידוש - זמן משוער

  10:00
 • מנחה

  18:45
 • ערבית מוצ״ש - (מזמורים 5 ד׳ לפני)

  19:40
 • בית כנסת חדש נפתח בחריש!

  בשבח והודיה לקב"ה על חסדיו הרבים - פתחנו את בית הכנסת!
  נוסח מעורב אשכנזי-ספרדי.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר04:52
 • זמן הנחת טלית ותפילין05:19
 • הנץ החמה06:04
 • סזק"ש (מ"א)08:48
 • סזק"ש (גר"א)09:24
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:06
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:30
 • חצות12:44
 • מנחה גדולה13:17
 • מנחה קטנה16:37
 • פלג המנחה18:00
 • שקיעה19:25
 • צאת הכוכבים19:45
 • צאת הכוכבים ר״ת20:37

זמני שבת ויו״ט

עקב

 • הדלקת נרות18:51
 • צאת שבת / חג19:57
 • צאת שבת / חג ר״ת20:32
 • דף יומיכתובות מ"א
 • ירושלמיסנהדרין ל"ח
 • רמב״ם יומיחובל ומזיק ג'
 • משנה יומיתח"א צ"ו: