18:43:41

לב חריש

בס״ד
יום שני
א' חשון התשפ"א
(19/10/2020)

זמני תפילות - חול

 • שחרית (מניין מהיר) - סיום עד 6:30(שני, חמישי)

  05:55
 • שחרית (מניין מהיר) - סיום עד 6:30(ראשון, שלישי, רביעי, שישי)

  06:00

זמני תפילות - שבת ויו״ט

 • מנחה + קבלת שבת

  19:25
 • שחרית

  08:00
 • קידוש - זמן משוער

  10:00
 • מנחה

  19:00
 • סעודה שלישית - משוער, אחרי מנחה

  19:20
 • ערבית מוצ״ש - (מזמורים 5 ד׳ לפני)

  20:30
 • בית כנסת חדש נפתח בחריש!

  בשבח והודיה לקב"ה על חסדיו הרבים - פתחנו את בית הכנסת!
  נוסח מעורב אשכנזי-ספרדי.

זמני היום - חריש

 • עלות השחר05:35
 • הנץ החמה06:47
 • סזק"ש (מ"א)08:59
 • סזק"ש (גר"א)09:35
 • ס"ז תפילה (מ"א)10:08
 • ס"ז תפילה (גר"א) 10:32
 • חצות12:24
 • מנחה גדולה12:54
 • מנחה קטנה15:41
 • פלג המנחה16:52
 • שקיעה18:03
 • צאת הכוכבים18:21

זמני שבת ויו״ט

נח

 • הדלקת נרות17:29
 • צאת שבת / חג18:33
 • דף יומיעירובין ע"א
 • ירושלמימגילה י"א
 • רמב״ם יומימילה א'
 • משנה יומיתח"ה ע"ה: