חישוב כמות מתפללים לפי הנחיות לבתי תפילה בראש השנה וביום כיפור בלבד

"פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם" (שהש"ר ה' ב)

שדה חובהספרות בלבד

שדה חובהספרות בלבד

שדה חובה

תוצאות

עיר אדומה
מ״ר למתפללים (לפי מרווח של 4 מ״ר לאדם): 0
מתפלללים בקפסולה:
קפסולות:
מותרים במקום: